Het Parool, de Telegraaf en de meeste regionale kranten maakten donderdag 27 september melding van het feit dat meer dan 30% van de gepensioneerden in financiële moeilijkheden verkeert, doordat hun inkomen al jaren ernstig achterblijft bij de ontwikkeling van de prijzen. In één krant wordt er zelfs melding van gemaakt dat 43% van de gepensioneerden niet uitkomt met hun aow + pensioen en dat zij moeten interen op hun spaargeld.

Deze berichten zijn afkomstig van de Autoriteit Financiële Markten die vrijdag j.l. met een rapport hierover zou komen. De cijfers van de AFM worden bevestigd door het Nibud.

Eindelijk komen er nu serieuze studies die bevestigen wat wij allang weten, dat het beeld van de golfende en cruisende gepensioneerden slechts is weggelegd voor een kleine happy few en dat de rest van de gepensioneerden echt merkt wat het betekent om niet geïndexeerd en wel gekort te worden.

Het is te hopen dat D66, Groen Links en de SGP, die de bescheiden aanpassingen van de rekenrente al te ver vonden gaan, eens eindelijk kennis nemen van wat er feitelijk aan de hand is, in plaats van blind te varen op het geblaat van hun jongerenorganisaties.