item webimage 20181101182618 negeer advies dnb

Het is vooral De Nederlandsche Bank die de grootste blokkade vormt voor een akkoord over een nieuw pensioenstelsel. De bank houdt halsstarrig vast aan de risicovrije rekenrente. Dat is het percentage waarmee pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen moeten berekenen, ook al wordt deze rekensystematiek door steeds meer deskundigen gezien als onrealistisch.

De Nederlandsche Bank heeft minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid geadviseerd het principe van de risicovrije rekenrente niet los te laten en daaraan vast te houden als ankerpunt in het pensioenstelsel. Hoogleraar economie aan de Universiteit van Utrecht, Coen Teulings vindt dit een onverantwoord advies, zo zegt hij in het FD.

Dramatisch
‘De fixatie van DNB op nominale zekerheid heeft dramatische gevolgen voor het beleggingsbeleid van de fondsen: zij worden gedwongen teveel te beleggen in risicovrije vermogenstitels, met voorspelbare gevolgen voor het verwachte rendement. Dit is het grootste gevaar voor de toekomst van het pensioenstelsel: zonder beleggingsrisico geen goed pensioen’, schrijft de hoogleraar.

Alleen DNB ligt nog dwars
Hij voegt eraan toe: ‘Na jaren getouwtrek zijn alle betrokkenen op één na het nu eens over een nieuw pensioenstelsel. Het zou voor Koolmees onverantwoord zijn om die kans te laten lopen. Hem rest nu nog maar één alternatief: negeer het advies van DNB. Dat advies is economisch ondoordacht en politieke zelfmoord’.