item webimage 20181102142151 pensioenhervorming

Als het niet kan in samenwerking mét vakbonden en werkgevers, dan maar zónder: het kabinet onderzoekt of het tot een hervorming van het pensioenstelsel kan komen, desnoods zonder medewerking van de sociale partners.

Mocht minister Koolmees zijn eigen weg varen, dan kan hij op verzet van de FNV rekenen: de vakbond bereidt acties voor. Om de vakbeweging niet te zeer tegen de haar in te strijken wordt in Den Haag nagedacht over de vraag hoe korting op de pensioenen voorkomen kan worden, zonder te tornen aan de marktrente, waarmee pensioenfondsen nu hun verplichtingen moeten berekenen. Door De Nederlandsche Bank wordt deze rekensystematiek beschouwd als een belangrijk principe binnen het pensioenstelsel, dat niet ter discussie mag staan.