Er gebeurt op dit moment van alles op het gebied van pensioenen. Na de publicatie van het interne stuk van het ABP, dat bij de huidige rekenrente de kans groot is dat in 2014 de pensioenen met meer dan 15% gekort gaan worden, lekten deze week studies van het ministerie van minister Kamp naar buiten, waaruit bleek dat meer dan 12 miljoen gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden gekort gaan worden bij gelijkblijvende rekenrente. Een kleine aanpassing van de rekenrente zou dat aantal halveren. In dezelfde week hield werkgeversvoorzitter Wientjes een pleidooi om de pensioenfondsen de hypotheken van de banken te laten overnemen, zodat de banken weer ruimte zouden krijgen om krediet te verlenen aan het bedrijfsleven.

Onze angst is dat Kamp een kleine concessie gaat doen aan de pensioenfondsen, die vervolgens op hun beurt hypotheken moeten overnemen van de Nederlandse Banken. Het feit dat de pensioenfondsbesturen voor de helft bestaan uit vertegenwoordigers van de werkgevers zal daarbij zeker helpen.

Dit moet dus absoluut niet gebeuren. Het beleggingsbeleid van de pensioenfondsen moet onafhankelijk van welke overwegingen ook bepaald worden door het belang van de deelnemers met een verantwoorde mix van rendement en risico. De werkgevers moeten eindelijk eens beseffen, dat de door hen betaalde premies niet van hen zijn, maar uitgesteld loon ten behoeve van de deelnemers en dat met dat geld uitsluitend de belangen van de deelnemers moet worden gediend.