item webimage 20181108192716 onderzoek

Het Tweede Kamerlid Martin van Rooijen van 50PLUS wees er in het debat over de regeringsverklaring van 2017 al op: de doorberekening door het Centraal Planbureau van de beloftes in de verschillende verkiezingsprogramma’s stellen weinig voor. Ze komen toch niet uit.

Ze maken deel uit van de windowdressing, waaraan politieke partijen zich schuldig maken om in de verkiezingen een zo goed mogelijke indruk te maken. Na de verkiezingen gaan de beloftes overboord en ziet het financiële landschap er heel anders uit, altijd in het nadeel van de gemiddelde burger en in het voordeel van het bedrijfsleven.

Martin van Rooijen maakte er een punt van. Wimar Bolshuis, oud-fractiemedewerker van de PvdA en voormalig ambtenaar van Financiën deed er onderzoek naar (Universiteit van Leiden) en komt nu met bewijs. Hij vergeleek de doorberekeningen van het CPB met de regeerakkoorden over de periode 1986-2017.

Dit zijn zijn conclusies:

 • Van de mooie toekomstplaatjes die de partijen presenteren, komt uiteindelijk niets terecht.
 • De lastendruk voor huishoudens is in de regeerakkoorden stelselmatig hoger dan in de verkiezingsprogramma’s.
 • De lastendruk voor huishoudens pakt per formatie 4 miljard hoger uit dan het CPB in de verkiezingstijd voorrekende.
 • De lastendruk voor bedrijven is daarentegen in bijna elk regeerakkoord lager dan in de programmadoorrekening: gemiddeld 300 miljoen lager en sinds 2006 ruim 1,5 miljard lager per formatie.
 • Dit jaar stond de afschaffing van de dividendbelasting –een plan dat in geen enkel verkiezingsprogramma voorkwam- volop in de schijnwerpers.
 • Zo’n onaangekondigde lastenverlichting voor bedrijven is niet ongewoon: ‘het is eerder een wetmatigheid in formaties: bedrijven gaan minder belasting betalen dan de kiezers bij verkiezingen werd beloofd’, zegt Bolshuis.
 • De belofte van bezuinigingen op het ambtenarenapparaat tijdens de verkiezingen gaan nooit volledig door.
 • Hogere collectieve lasten komen bovenal voor rekening van huishoudens met een midden of hoog inkomen.
 • Mensen met lage inkomens of uitkeringen krijgen(omwille van de beeldvorming?) juist iets meer dan in de verkiezingen werd aangekondigd.
 • Dat gaat vaak tenkoste van de beloftes voor meer geld aan het onderwijs.
 • Na de verkiezingen gaat er meestal minder geld naar onderwijs dan in de verkiezingen werd beloofd (omdat bezuinigingen op ambtenaren en sociale zekerheid moeilijk uitvoerbaar zijn)

BRON: FTM

Eerdere publicatie van Loon voor Later over dit onderwerp: CPB werkt mee aan kiezersbedrog