item webimage 20181111104742 pensioenakkoord

De Volkskrant verwacht dat kabinet en vakbeweging begin volgende week een akkoord zullen bereiken over de hervorming van het pensioenstelsel. Om de vakbeweging over de streep te trekken is het kabinet bereid de boete voor vroegpensioen aan te passen. Het betekent dat het mensen met een zwaar beroep gemakkelijker wordt gemaakt om eerder met pensioen te gaan.

Pensioengarantie vervalt
Het kabinet wil er wel wat voor terug: een pensioenakkoord, waarbij de garantie op een vaste pensioenuitkering in de toekomst wordt losgelaten. De omvang van het pensioen wordt dan afhankelijk van de economische ontwikkelingen. Zijn die goed, dan krijgen gepensioneerden een hoger pensioen, zijn ze slecht dan een lager pensioen. De regels voor pensioenfondsen zullen vermoedelijk soepeler worden, waardoor pensioenen eerder aangepast kunnen worden aan de prijsstijging. Althans volgens de analyse van De Volkskrant.

Concessie
De Volkskrant noemt de bereidheid om de boete op vroegpensioen te verlagen een tweede concessie aan de vakbeweging. Eerder ging het kabinet ermee akkoord om het verhogen van de AOW-leeftijd de komende jaren te vertragen.
De Volkskrant denkt dat de concessies van minister Koolmees voldoende zijn om snel tot een pensioenakkoord te komen.

Dit is wat de vakbeweging inlevert voor deze twee concessies:

  • De vaste koppeling van een pensioen aan een eerder verdiend salaris komt te vervallen.
  • Daarmee wordt de uitkering flexibel en moeten gepensioneerden afwachten hoe hun pensioen er uiteindelijk zal uitzien.
  • Omdat er geen gegarandeerde pensioenuitkering meer is, wordt het gemakkelijker om de pensioenpremies te verlagen –zo veronderstelt De Volkskrant-, hoewel dit vermoedelijk in de praktijk niet zo snel zal gebeuren omdat de stelselwijziging ook veel kost en die kosten eerst opgebracht moeten worden.
    Hele artikel lezen? Ga naar De Volkskrant.