item webimage 20181118190043 fiscale discriminatie

Volgens het 50PLUS-Tweede Kamerlid Martin van Rooijen bedraagt de lastenstijging voor burgers in 2019 geen 100 miljoen euro, zoals het kabinet Rutte doet voorkomen, maar 800 miljoen.
Van Rooijen zei dit tijdens het debat met de bewindslieden Hoekstra en Snel van het ministerie van Financiën. De werkelijke effecten van het kabinetsbeleid op met name de middeninkomens wordt volgens het kamerlid aan het zicht onttrokken door tal van fiscale trucs.

Fiscale trucs raken ouderen hard
‘Je kunt het wel verstoppen achter fiscale trucs, maar daarmee gaat het niet weg’, aldus het kamerlid. De trucs van het kabinet raken iedereen, vooral ook de ouderen.
Eerder dit jaar maakte Van Rooijen al een lijstje met tien anti-ouderen maatregelen, die de positie van gepensioneerden hard raken. Martin van Rooijen: ‘het zijn stuk voor stuk maatregelen in de fiscale sfeer die mensen niet alleen veel geld hebben gekost, maar die ook allemaal direct of indirect bijdragen aan meer fiscale discriminatie (van ouderen)’.

Dit zijn volgens het Tweede Kamerlid de anti-ouderen-maatregelen van de afgelopen jaren:

  • Indirecte fiscalisering AOW: gepensioneerden moeten elk jaar een groter deel van de AOW zelf opbrengen.
  • Invoeren van de Bosbelasting: gepensioneerden komen eerder in een hogere belastingschijf dan werkenden.
  • Inkomensafhankelijke Zorgpremie: gepensioneerden betalen 5,65 procent inkomensafhankelijke zorgpremie, werknemers niet.
  • De Wet Uniformering Loonbegrip: gepensioneerden werden niet gecompenseerd voor de 4% verhoging van de eerste belastingschijf, werkenden wel.
  • Niet meedelen in het 5-miljard pakket: de belastingverlaging van 5 miljard is bijna geheel naar werkenden gegaan.
  • Afschaffen van de ouderentoeslag: de toeslag in Box 3 voor ouderen met een laag inkomen is afgeschaft.
  • Ouderenkorting achterstellen bij arbeidskorting: de arbeidskorting is maximaal 3249 euro, de ouderenkorting maximaal 1418 euro.
  • Ouderenkorting extreem snel afbouwen: de Ouderenkorting wordt 3x sneller afgebouwd dan de arbeidskorting.
  • De aflosboete/Afschaffen Wet Hillen; in plaats van een beloning voor aflossen van de hypotheek, geeft het kabinet een boete.
  • Algemene heffingskorting/arbeidskorting: ouderen krijgen slechts de helft van de algemene heffingskorting en arbeidskorting.

Martin van Rooijen noemt het kabinetsbeleid een nivelleringsoperatie van ongekende omvang, die begint bij een inkomen van net iets meer dan 20.000 euro.