item webimage 20181121092253 praat met ons

Op de Pensioen Debatmanifestatie maandag 19 november 2018 in de Jaarbeurs in Utrecht heeft minister Koolmees van sociale zaken en werkgelegenheid zowel ouderen als jongeren toegezegd met ze in gesprek te zullen treden over een nieuw pensioenakkoord.

De bijeenkomst werd georganiseerd door alle ouderenorganisaties met uitzondering van Anbo, de ouderen- en jongerenorganisaties van FNV en CNV en de werkgeversorganisatie FME. In totaal vertegenwoordigen de ouderenorganisaties samen meer dan 800.000 leden.
Wat de toezegging van minister Koolmees precies behelst bleef nog in het midden. Voorafgaand aan de bijeenkomst attendeerden de voorzitters van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), Joep Schouten en de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG), Jaap van der Spek de minister erop, dat hij door constructief te overleggen met de ouderen kan zorgen voor een breed draagvlak onder een pensioenakkoord.

Akkoord nog onzeker
Overigens lijkt het in het overleg tussen kabinet en vakbeweging over een nieuw pensioenakkoord niet erg te boteren. De vakbeweging is niet tevreden over de handreiking van de onderhandelende bewindslieden, hoewel premier Rutte heeft toegezegd te willen voorkomen dat er volgend jaar op pensioenen gekort moet worden.

Onderzoek Motivaction
Tijdens de Debatmanifestatie in Utrecht werden de resultaten gepresenteerd van een door Motivaction ingesteld onderzoek. Daaruit blijkt dat gepensioneerden behoud van koopkracht het belangrijkst vinden. Ze zijn bereid minder zekerheid over de hoogte van hun pensioen te accepteren, zoals ook staat in de plannen waarover binnen de SER wordt onderhandeld, als daardoor de kans op indexatie toeneemt.

Senioren stellen voorwaarden aan nieuw stelsel
Daarnaast lieten de seniorenorganisaties de minister weten aan welke eisen een nieuw pensioenakkoord in hun visie moet voldoen.

Lees hier de eisen.

Pensioenmanifest
Minister Koolmees kreeg maandag ook het Pensioenmanifest van Omroep Max overhandigd. Het werd door bijna 100.000 mensen ondertekend. In het Manifest wordt aan pensioenfondsen gevraagd om de hoge verdiensten in de pensioenwereld te beperken en onder de Wet Normering Topinkomens te brengen. Daarnaast wil de omroep een eind aan de ingewikkeldheid van pensioenregelingen, aan vriendjespolitiek in de pensioenwereld en aan foute pensioenbeleggingen.

Meer informatie?

Ga naar Maxvandaag