Absurde gevolgen van het systeem van de rekenrente.

In een artikel in de Volkskrant van 22 augustus 2012 wordt gemeld dat de pensioenen van ambtenaren in 2014 met 14,5% worden verlaagd als het systeem van de rekenrente niet wordt gewijzigd. Er wordt geciteerd uit een intern stuk bij het ABP. Daarnaast zouden ook de premies dramatisch moeten stijgen om uit te kunnen komen op de vereiste dekkingsgraad van 105. Maar niet alleen de ambtenaren, alle grote pensioenfondsen hebben te maken met hetzelfde probleem. De koopkracht van de pensioenen is de afgelopen jaren al gemiddeld met 10% gedaald, als deze maatregelen de komende twee jaren doorgaan, dan wordt er weer niet geïndexeerd (koopkrachtverlies 4%) en gekort (koopkrachtverlies 15%). In 6 jaar tijd levert dat een koopkrachtverlies van de pensioenen op van zo’n 30%. Dit hebben zelfs wij in onze ergste horrorscenario’s niet voorzien.

En dat allemaal omdat vastgehouden wordt aan de fictie dat de rekenrente de echte marktrente is terwijl die op ongelofelijke schaal wordt gemanipuleerd door de overheden en de centrale banken. En dat allemaal ondanks het feit dat de werkelijke rendementen van de pensioenfondsen veel hoger liggen dan de rekenrentes. En dat allemaal terwijl de pensioenvermogens de afgelopen 10 jaar ondanks alle crisissen meer dan verdubbeld zijn. En dat allemaal terwijl de pensioenvermogens door de hogere premies en de kortingen op de uitkeringen alleen maar verder zullen stijgen.

Het wordt tijd dat gepensioneerden en toekomstige gepensioneerden eindelijk in opstand komen en hun stem laten horen bij politiek Den Haag, zodat aan deze absurditeit, die ook zeer schadelijk is voor de ontwikkeling van de binnenlandse vraag en dus voor het herstel van onze economie., een einde wordt gemaakt.