item webimage 20181121155903 geen pensioenakkoord

 

Het lag al in de lijn der verwachtingen: het pensioenoverleg tussen kabinet, vakbeweging en werkgevers is mislukt. De vakbeweging is niet tevreden over de toezeggingen die de minister heeft gedaan met betrekking tot een minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd en dan in het bijzonder voor mensen met zware beroepen.

Wat er nu gaat gebeuren is niet bekend. Voor de seniorenorganisaties heeft het klappen van dit overleg een wrange smaak, omdat premier Rutte bereid leek kortingen op de pensioenen volgend jaar te voorkomen. De vakbeweging heeft deze toezegging minder zwaar laten wegen dan de eis, dat het voor mensen met zware beroepen mogelijk moet zijn eerder met pensioen te gaan dan in de kabinetsplannen is voorzien.