item webimage 20181127154248 geen indexering in 2019

De besturen van ABP en PFZW, de twee grootste pensioenfondsen van Nederland, hebben hun deelnemers laten weten dat ook in 2019 de pensioenuitkeringen niet geïndexeerd zullen worden.

Voor gedeeltelijke indexering moet de beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden) boven de 110% uitkomen en voor volledige indexering boven 130%. Bij het ABP was de dekkingsgraad eind oktober tegen de 105%, bij PFZW net boven de 100%. Als er niets ten goede verandert moet volgens PFZW zelfs met korting rekening worden gehouden.

Premie omhoog
Geen verhoging van het pensioen bij het ABP, maar wel van de premie. Het ABP zal in 2019 voor het derde achtereenvolgende jaar de pensioenpremie verhogen van 22,9% in 2018 naar 24,9% in 2019. Bij PFZW blijven de premies volgend jaar gelijk.