item webimage 20181203091909 50

De inspectie moet straf gaan toezien op leeftijdsdiscriminatie bij sollicitaties, vindt het 50PLUS Tweede Kamerlid Corrie van Brenk. Ze vroeg daarvoor de aandacht van de minister tijdens de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer.

Ouderen hebben nauwelijks kansen op de arbeidsmarkt, aldus Corrie van Brenk. “En als ze gevloerd zijn, zorgt dit kabinet er voor dat ze een financiële trap na krijgen”.

60-Plussers die niet aan de bak komen en vanwege hun leeftijd worden uitgesloten van de arbeidsmarkt zouden naar Rotterdams voorbeeld onder bijzondere omstandigheden permanente vrijstelling van de sollicitatieplicht moeten krijgen, zo bepleitte ze.