Joop van Vliet Joop van Vliet

Het is ondoenlijk voor de redactie van Pensioenbelangen om in de korte tijd tussen het bekend worden van de verkiezingsprogramma’s en het aanleveren van het blad een goed overzicht te verkrijgen van wat de partijen nu precies wilden.
Zelf grotere en kapitaalkrachtiger organisaties zoals die achter de Stemwijzer (Prodemos) of achter Kieskompas (Trouw en de Vrije Universiteit) konden pas enkele dagen geleden hun verkiezingshulp op het net zetten. Er is nog een derde ‘hulp’ Kieswijzer welkepartijpastbijmij.nl, maar die is zo slecht dat ik die alleen aanraad als u toch niet gaat stemmen of uw stem al hebt bepaald en u zich nog eens flink wilt ergeren (of hartelijk lachen).

Politiek landschap

Hoewel Kieskompas www.kieskompas.nl
aan het eind van de rit het beste totaaloverzicht heeft en voortreffelijk op grafische wijze presenteert (zie hiernaast), gaat mijn voorkeur uit naar “De StemWijzer”, www.stemwijzer.nl vooral omdat hij zo gebruiksvriendelijk is, maar ook omdat er een heel redelijk totaalpakket aan stellingen is, die vermoedelijk een groot deel van de bevolking wel zullen aanspreken. Die gebruiksvriendelijkheid uit zich op verschillende manieren. Je kunt gemakkelijk heen en terugbladeren en je krijgt, indien je dat wilt, een commentaar op de stelling van iedere partij die je wilt (van de opgenomen partijen uiteraard). Een klein bezwaar is dat niet alle partijen in eerste instantie worden meegenomen en je nieuwkomers dus apart moet kiezen. Maar partijen in- of uitschakelen is heel eenvoudig, zodat iedereen de partijen waaraan hij een hekel heeft buiten spel kan zetten. In het echt kan dat helaas niet.

Mijn grote bezwaar tegen Kieskompas is dat de 30 stellingen nogal tendentieus zijn geformuleerd en erger nog dat je op iedere vraag een antwoord moet geven (bij de StemWijzer geef je het gewoon aan als je een vraag wilt overslaan). En teruggaan is er ook niet bij. Voor ieder gezinslid moet je dus opnieuw beginnen. Maar zoals gezegd, het visuele eindresultaat is erg mooi en heel duidelijk. Zo is bijvoorbeeld te zien dat de PvdA ietsje van Linksonder naar Rechtsboven is opgeschoven en eventjes op dezelfde plaats heeft gestaan waar de Partij voor de Dieren thans staat.

Ik beperk mij dus verder tot de StemWijzer en de onderwerp keuze. In de tabel hieronder staan in volgorde van belangrijkheid, zoals de invullers die hebben aangegeven, de 30 stellingen. Daarbij heb ik op basis van de toelichtingen van de politieke partijen zelf enigszins de mate van verdeeldheid proberen aan te geven. Als iedereen hetzelfde denkt, zoals bij de (door mij bedachte) stelling: “De kwaliteit van het onderwijs moet minimaal gehandhaafd blijven en liefst verbeterd” waartegen geen enkele partij zal zijn, is dat niet iets waarop je je als partij kunt profileren. Dat wordt dus geen verkiezingsissue”. Mijn indeling is wel enigszins subjectief al heb ik natuurlijk mijn best gedaan om zo neutraal mogelijk te formuleren.

Welke onderwerpen hebben van de gebruikers van de StemWijzer extra gewicht gekregen (in procenten) en hoe verdeeld zijn de partijen daarover:

In bovenstaand lijstje heb ik door een afwijkende tekstkleur en vet lettertype aangegeven welke punten wellicht door ouderen belangrijk of zelfs heel belangrijk worden gevonden. Jammer genoeg staat er geen vraag over het al dan niet indexeren of korten van pensioenen op, maar dat kan ook niet, want de meeste politieke partijen hebben dit heikele onderwerp vermeden op te nemen in hun verkiezingsprogramma’s. Ook andere pensioenkwesties is men uit de weg gegaan. Of men vond ze niet belangrijk of te risicovol. Twee gevestigde en vrij grote partijen die zich nog het meest over pensioenen uitspraken staan aan de uiteinden van het politieke spectrum. Het zijn de PVV en de SP, die het allebei voor de gepensioneerden opnemen. Een gematigder standpunt pro ouderen wordt uitgedragen door 50PLUS.

Als u van mening bent dat kleine partijen nauwelijks invloed kunnen hebben en dus op een grotere partij wilt stemmen, zult u min of meer extreem moeten kiezen. Wie dat niet vindt en betoogt dat ‘one issue-partij’ de Partij voor de Dieren ervoor heeft gezorgd dat dierenrechten nu ook bij andere partijen op de agenda staan, heeft meer keuze, want tussen de vele nieuwkomers zitten er ook die redelijk ‘pro-ouderen’ zijn.

Kortom, of u zich nu wel of niet door zo’n kiezershulpje laat bijstaan, kiezen wordt moeilijker dan ooit tevoren. De uitkomst zal ongetwijfeld iedereen weer verrassen en de formatie zal weer lang gaan duren. Maar stemmen moet u – zonder uw stem wordt het zeker niet beter.