item webimage 20190106143150 organiseren

De marktwerking in de zorg leidt tot inefficiëntie en meer zorg verlenen dan nodig is. Dat zegt Ad Pijnenborg in een weblog van het Economisch Dagblad. Ad Pijnenborg is initiator en voorzitter van de zorgcoöperatie Hoogeloon en medeauteur van het boek “Burgers doen het zelf!”.

Concurrentie maakt duur

Marktdenken vergroot het zorgaanbod volgens Pijnenborg en de concurrentie zorgt ervoor dat zorgverleners verder moeten reizen. Het kan voorkomen dat een zorgverlener 20 minuten in de auto moet reizen om een klant te helpen steunkousen aan te trekken, terwijl er bij de buurvrouw een zorgverlener van een concurrerende organisatie aan het werk is.

Eén zorggroep per wijk

De marktwerking heeft de problemen niet opgelost, aldus Pijnenborg in zijn column, maar ze juist vergroot. Hij pleit ervoor aan de concurrentie een eind te maken en ziet de oplossing in het oprichten van één zorggroep per dorp of wijk voor hulp bij het huishouden en voor de thuiszorg. De zorgverlening wordt in de wijk zelf gecoördineerd, waardoor hij snel aan de veranderende behoefte van klanten aangepast kan worden.

Zelfdoen leidt tot tevredenheid

Waar deze werkwijze al wordt toegepast neemt de hoeveelheid geleverde zorg af en de tevredenheid neemt toe. In deze vorm van zorgverlening spelen seniorenorganisaties een belangrijke rol als belangenbehartiger van de ouderen. “Zo ontstaat een zorgzaam dorp of wijk, waar het zorgteam belangrijk is en zich gesteund weet door de ouderen van het dorp. Zorg wordt weer een aangelegenheid van het dorp of de wijk en de ouderen zelf”, aldus Ad Pijnenborg. “Hoe moeilijk kan het zijn?”.

Hele weblog lezen?

https://www.ed.nl/mening/de-zorg-kan-beter-worden-georganiseerd~acc17383/