item webimage 20190118173105 Gepensioneerden gaan er in 2019 op vooruit

 

Goed nieuws voor gepensioneerden, zo meldt het Nibud, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. In tegenstelling tot afgelopen jaren gaan volgens recente berekeningen van het Nibud alle gepensioneerden met een aanvullend pensioen er in 2019 in koopkracht op vooruit, ondanks de prijsstijgingen.

Niet per sé een reden om de vlag uit te hangen, zo waarschuwt de organisatie. De inkomensverbetering is soms zo klein, dat sommige ontvangers ervan het nauwelijks in de portemonnee zullen merken.

14 Euro erbij
Zo gaat het inkomen van een alleenstaande oudere met AOW, maar zonder aanvullend pensioen er 0,9% op vooruit. Dit is 14 euro per maand.
Een paar, AOW gerechtigd met aanvullend pensioen met een bruto jaarinkomen van 2 x AOW + 15.000 en 10.000 euro aanvullend pensioen gaat er 0,4 procent op vooruit. Dit is 13 euro. Voor sommige gepensioneerden met een aanvullend pensioen is de stijging forser dan voor anderen: ze hebben meer profijt van de gestegen ouderenkorting.

In de min
Een klein aantal Nederlanders gaat er op achteruit, blijkt uit de cijfers. Daartoe horen huishoudens met een prepensioenuitkering (jonger dan de AOW-leeftijd). Dit huishoudtype ondervindt nadeel van het achterwege blijven van de indexatie van de pensioenen en profiteert niet van de stijging van de AOW of de ouderenkorting, omdat daarop (nog) geen recht is.

Bijna niet te geloven
Het Nibud zegt te begrijpen dat veel consumenten moeilijk kunnen geloven dat ze erop vooruitgaan. De hogere uitgaven, zoals de gestegen zorgpremie en de hogere energierekening zijn sneller zichtbaar dan de inkomensstijging die deze hogere uitgaven compenseren. Directeur Arjan Vliegenthart: “Prijsstijgingen vallen meer op. Maar dit jaar dalen de inkomstenbelastingen en stijgen de brutolonen, de uitkeringen en de toeslagen. Hierdoor houden de meeste huishoudens meer geld over dan vorig jaar”.

Ga voor uitvoerige informatie over dit onderwerp naar deze link: