item webimage 20190124154516 pensioenramp

Hoe is het in deze tijd van economische hoogconjunctuur mogelijk dat er pensioenkortingen dreigen, terwijl de pensioenpot tot aan het randje is gevuld?
De pensioenen zijn volgens De Telegraaf de afgelopen jaren behoorlijk geërodeerd, doordat ze al jarenlang niet zijn verhoogd, terwijl de prijzen stijgen. Voor sommige gepensioneerden daalde hun koopkracht 10 tot 20 procent. Nu dreigt ook nog een korting op de pensioenen.

Dat komt omdat volgens de door de overheid gehanteerde rekensystematiek de pensioenfondsen het in theorie ‘slecht doen’. Ze maken in de visie van het kabinet door de lage rente te weinig rendement en als dat niet verandert zullen verschillende fondsen eind dit jaar hun pensioenen moeten verlagen.

Politiek stopt pensioenfondsen in een keurslijf
Dat de rente zo laag is komt omdat in Nederland de positie van pensioenfondsen is gekoppeld aan de marktrente en de hoogte daarvan wordt medebepaald door beleid van de Europese Centrale Bank. Die heeft de afgelopen jaren aan overheden en sommige bedrijven op grote schaal goedkope leningen gegeven. Daardoor is de marktrente tot bijna 0 gedaald en pensioenfondsen moeten hun verplichtingen berekenen met die hele lage rente. Als er (theoretisch) minder geld binnenkomt zijn ze verplicht meer geld in kas houden om aan hun toekomstige verplichtingen te voldoen en meer geld in kas, betekent minder geld om uit te keren. Afgelopen jaar leek het er even op dat de pensioenfondsen een periode van ‘herstel’ kenden, maar die is in de laatste maanden van vorig jaar tenietgedaan.
De rekensystematiek waartoe Nederlandse pensioenfondsen worden verplicht is een politiek besluit en kan dus door de coalitie gewijzigd worden als daartoe de bereidheid zou bestaan.

Het gaat niet zo slecht
In werkelijkheid gaat het helemaal niet zo slecht met de pensioenfondsen. Ze maken in werkelijkheid op hun beleggingen een rendement van gemiddeld 5%. Er komt genoeg geld binnen om te indexeren. De afgelopen jaren is de pensioenreserve gestegen tot ruim 1400 miljard. Dat is ruim drie keer de Nederlandse staatsschuld. De pensioenreserve nam zelfs tijdens de economische crisis toe. ‘Het gaat slecht met de pensioenfondsen’ is een door de politiek in het leven geroepen frame, vinden steeds meer deskundigen. Het gebrek aan bereidheid van het kabinet om pensioenkortingen te voorkomen wordt beschouwd als een drukmiddel om andere politieke doelen te realiseren. Zo wil het kabinet druk uitoefenen op de vakbeweging om mee te werken aan een herziening van het pensioenstelsel.

Meerderheid laat 50PLUS in de kou staan
Een poging van 50PLUS om pensioenkortingen te voorkomen door de rekensystematiek aan te passen leidde in de Tweede Kamer deze week schipbreuk. Behalve 50PLUS stemden alleen PVV, SP, Denk en Forum voor Democratie voor een initiatiefwet van 50PLUS om de rekenrente tijdelijk te verhogen, waardoor pensioenfondsen wel zouden kunnen indexeren of in ieder geval niet zouden hoeven te korten

Nieuwe poging om kortingen te voorkomen
Nog niet alle mogelijkheden om het kabinet op andere gedachten te brengen zijn daarmee uitgeput. Samen met Groen Links komt 50PLUS met een wet om fondsen extra tijd te geven om de door de overheid verlangde rendementen te halen. Ook daarmee zouden pensioenkortingen voorkomen kunnen worden.

De Telegraaf besteedt deze week uitvoerig aandacht aan de ramp die gepensioneerden dreigt te treffen. Hieronder een overzicht van publicaties over dit onderwerp:

- Dubbele dreun
- Hoop is geen strategie
- Ruziën om rente
- Economie floreert al jaren maar pensioen krimpt
- Pensioenopstand dreigt
- Pensioenpuinhoop
- Opstappen bij slecht fonds kan niet
- 50PLUS: Ouderen worden bestolen