item webimage 20190125144814 europa geen boodschap

Slecht nieuws voor de Nederlandse gepensioneerden: de Europese Centrale Bank blijft voorlopig nog vrijwel gratis geld geven aan schuldenlanden en daarvan betalen gepensioneerden de rekening.

Geen verbetering verwacht
Dit beleid van Europa zorgt ervoor, dat de marktrente voorlopig niet zal stijgen en omdat Nederland de financiële staat van de pensioenfondsen berekent aan de hand van deze marktrente zal de positie van de meeste pensioenfondsen de komende maanden vermoedelijk niet veranderen.

Mislukt beleid
De Europese Centrale Bank voert dit monetaire beleid om de economie te stimuleren. Ondanks het feit dat er zo al honderden miljarden in de markt zijn gepompt blijft positief effect uit. Mislukt beleid dus, dat veel geld kost en waarvan gepensioneerden de rekening krijgen gepresenteerd omdat Nederland halsstarrig vasthoudt aan de zelfbedachte rekenregels.

Kortingen komen dichterbij
‘Slecht nieuws voor alle Nederlandse gepensioneerden die gekort dreigen te worden: uit Frankfurt (de zetel van de ECB) hoeven zij geen reddingsboei te verwachten’, aldus De Volkskrant (vrijdag 25 januari 2019). De ECB herhaalde deze week haar eerdere aankondiging dat de rente nog ‘ten minste gedurende de zomer van 2019’ op haar huidige, extreem lage niveau blijft. Hoewel Nederland gekant is tegen dit beleid, wordt het wel gesteund. Dat leidt tot cynische reacties: er lijkt een grotere loyaliteit te zijn naar Europa dan met de eigen ouderen en trouwens ook werkenden die door de huidige gang van zaken hun toekomstige pensioenafspraken zien eroderen.

Ook later geen verbetering verwacht
Veel analisten rekenen volgens De Volkskrant zelfs al helemaal niet meer op een renteverhoging dit jaar. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor hoeveel geld de pensioenfondsen opzij moeten zetten voor hun toekomstige verplichtingen. Hoe lager de rente, hoe slechter de dekkingsgraden – hoe onvermijdelijker kortingen op de pensioenuitkeringen worden.

Kabinet laat ouderen bungelen
Intussen laat de coalitie in Nederland een paar miljoen gepensioneerden bungelen. Is het kabinet niet bereid de pensioenregels al dan niet tijdelijk aan te passen, dan krijgen ruim 1,5 miljoen ouderen op korte termijn de rekening gepresenteerd. De pensioendiscussie zit in een gevaarlijke impasse. Het kabinet probeert met de dreiging van pensioenkortingen de vakbeweging tot overleg en concessies te bewegen. De vakbeweging laat zich –met de Provinciale Statenverkiezingen in zicht- niet uitroken. Het belang van gepensioneerden wordt zo gebruikt als breekijzer in een conflict dat muurvast zit en waarbij mogelijk de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen (die tot een wijziging in de samenstelling van de Eerste Kamer zullen leiden) de oplossing moet bieden.

Hele artikel in De Volkskrant Lezen?

ECB houdt Europa aan beademing.