item webimage 20190204164456 doodlopende weg

Er komt geen overleg met minister Koolmees over hervorming van het pensioenstelsel zolang de dreigende korting op pensioenen niet van de baan is en er geen uitzicht is op verruiming van de mogelijkheid om te indexeren
Dat zeggen de gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG in een reactie op het 10-puntenplan dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen vrijdag (1 februari 2019) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd in de hoop zo de stagnerende discussie over pensioenhervormingen vlot te trekken.

Kritiek op solistisch optreden
Volgens de twee gepensioneerdenkoepels slaat minister Koolmees met zijn aanpak een doodlopende weg in, die alleen maar leidt tot nog meer vertraging bij de totstandkoming van een nieuw pensioenstelsel. Omdat voor de aanpak van de minister een breed draagvlak ontbreekt achten KNVG en NVOG deze poging om tot resultaten te komen kansloos. Zolang gepensioneerden en jongeren niet rechtstreeks bij het overleg betrokken worden, kan niet gesproken worden van een ‘breed draagvlak’, vinden beide organisaties. De minister mist een belangrijke kans op succes door niet nu al te willen praten over de AOW-leeftijd.