item webimage 20190204171935 zonder de vakbeweging

Het kabinet lijkt af te stevenen op een confrontatie met de vakbeweging nu minister Koolmees voorbereidingen treft voor een hervorming van het pensioenstelsel buiten vakbeweging en werkgeversorganisaties om.

Wachten beu
Het wachten op een akkoord met de sociale partners beu, gaat minister Koolmees van sociale zaken nu zelf nieuwe spelregels voor pensioenfondsen voorbereiden.

Zo wil de minister het pensioenstelsel moderniseren:

  • Er komen persoonlijke pensioenpotjes, zodat iedereen die voor zijn pensioen spaart zelf kan zien welk vermogen hij heeft opgebouwd.
  • De doorsneepremie wordt afgeschaft. Doorsneepremie betekent dat jong en oud evenveel premie betalen. Maar de premie van jongeren rendeert langer dan van ouderen die later instappen en daardoor financieren jongere werknemers volgens de minister het pensioen van ouderen. Ouderen stellen daartegenover dat pensioenfondsen door overdreven voorzichtig beleid van het kabinet heel veel geld in reserve moeten houden, waardoor hun pensioenen al jarenlang niet zijn geïndexeerd. Ouderen hebben daarmee het idee dat ze betalen voor het pensioen van jongeren.
  • Minister Koolmees wil deelnemers aan een pensioenfonds meer vrijheid geven om zelf te kiezen voor een pensioenregeling waarbij de uitkering op het moment van pensioen niet is gegarandeerd, maar afhankelijk wordt van de economische situatie op dat moment. In ruil voor het loslaten van zekerheden in de toekomst stijgt de kans dat de pensioenen bij een positieve ontwikkeling tussentijds kunnen worden verhoogd.
    Koolmees wil geen pensioenplicht voor zelfstandigen, maar wil het voor flexwerkers wel aantrekkelijker maken om een aanvullend pensioen op te bouwen.
    Acties

De vakbeweging bereidt acties voor en wil met de minister niet aan tafel, zolang die niet een aantal eisen heeft ingelost. Een van die eisen is het loslaten van de verhoging van de AOW-leeftijd.