item webimage 20190214144911 handreiken

Korting van de pensioenen van tafel, verhoging van de pensioenen door te indexeren en een rem op de verhoging van de AOW-leeftijd. Als aan die voorwaarden wordt voldaan kan het overleg over hervorming van het pensioenstelsel nog voor de zomer hervat worden. Dat zeggen de voorzitters Joep Schouten en Jaap van der Spek van de seniorenorganisaties KNVG en NVOG (300.000 leden) vandaag in een ingezonden artikel in De Telegraaf in een poging het vastgelopen pensioenoverleg vlot te trekken.

Jongeren en gepensioneerden moeten ook aan tafel
In hun artikel noemen ze nog een andere belangrijke voorwaarde om tot succesvolle afronding van de discussie te komen: betrek jongeren en gepensioneerden rechtstreeks bij dit overleg. Nu staat die groep aan de kant, zonder enige zeggenschap terwijl pensioenhervormingen hun financiële positie sterk raakt.

Huidige aanpak is kansloos
Het pensioenstelsel aanpakken zonder medewerking van de betrokkenen, zoals minister Koolmees wil, is een ‘kansloze operatie’, schrijven de voorzitters. Op deze manier ontstaat er nooit draagvlak. Toont de minister zich gevoelig voor de wensen van de seniorenorganisaties dan kan er vruchtbaar overleg komen en kan ook gesproken worden over andere maatregelen uit het tienpuntenplan van de minister. Een ‘Breed Nationaal Pensioenakkoord’, met jongeren en ouderenorganisaties kan nog voor de zomer klaar zijn, aldus de brief.

Dit stellen KNVG/NVOG voor

  • KNVG en NVOG bieden een oplossing voor mensen met een zwaar beroep. Vertrekt een werknemer met een financiële vergoeding bij zijn werkgever, dan zou die vergoeding belastingvrij in het pensioenfonds gestort moeten kunnen worden, zodat het pensioen eerder kan ingaan.
  • Voor de mensen die nu werken wordt al jarenlang te weinig pensioenpremie betaald. Er moet een kostendekkende pensioenpremie komen.
    Daarnaast zou voor zzp-ers pensioenopbouw fiscaal aantrekkelijker gemaakt moeten worden: alleen zzp-subsidie overmaken als er een pensioen mee wordt opgebouwd.
  • Als de doorsneepremie wordt afgeschaft wordt de schadepost voor ouderen daarvan op minimaal 60 miljard euro geschat, omdat er dan minder geld binnenkomt. Dit bedrag moet door de overheid met maatregelen gecompenseerd worden, aldus KNVG en NVOG.

Hele artikel lezen? Ga naar: www.telegraaf.nl