item webimage 20190217151717 aow moeilijk

3 procent van de ouderen in Nederland leeft volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau onder de armoedegrens. De half miljoen ouderen die alleen moeten rondkomen van AOW hebben het niet breed. Rondkomen lukt onder normale omstandigheden, maar zijn er tegenvallers op het gebied van gezondheid en wonen, dan kan ook deze groep nauwelijks rondkomen.

Tekort
Ouderen die met tegenvallers worden geconfronteerd komen maandelijks 200 euro tekort, echtparen en samenwonenden zelfs 400 euro. ‘Het gevolg is dat veel van deze ouderen vereenzamen en bezuinigen op zaken waar eigenlijk niet te bezuinigen valt, zoals één fatsoenlijke warme maaltijd per dag’. Dit zeggen Corrie van Brenk (50PLUS) en Hans van Dijk, voormalig PvdA-wethouder in de gemeente Gemert-Bakel in het Algemeen Dagblad van 16 februari 2019.

Rapport ‘Kwetsbare Ouderen’ (SCP)