Er komt helemaal geen pensioenkorting: dat zegt de redactie van zakenzender RTL-Z.
Het dreigen met pensioenkorting is deel van een ingewikkeld politiek steekspel, maar uiteindelijk zal niemand het doorvoeren van pensioenkortingen aandurven voorspelt de zakenzender.
Een gedurfde uitspraak die ook opmerkelijk is, omdat redacties het nieuws doorgaans verslaan in plaats van het te voorspellen. Het neemt niet weg dat RTL-Z met deze prognose best eens gelijk zou kunnen hebben.

5 Misverstanden

In een video behandelt de zender een aantal misverstanden rond de pensioendiscussie, maar een paar belangrijke feiten worden niet genoemd. Volgens RTL-Z staat de voet op de rem van de indexering om twee redenen: we worden steeds ouder, waardoor gepensioneerden langer een beroep doen op de pensioenpot dan was voorzien. Tweede reden: de lage rekenrente zorgt ervoor dat er minder geld binnenkomt, waardoor pensioenfondsen meer geld in kas moeten houden om aan hun toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen. Anders blijft er straks te weinig over voor jongeren, aldus RTL.

Dit blijft onbesproken
De video laat deze feiten onbesproken. Bijvoorbeeld dat de huidige werkenden simpelweg te weinig premie betalen om straks aanspraak te kunnen maken op de volle mep. Er wordt dus nu zuinig gedaan om zo geld te reserveren voor toekomstige gepensioneerden waarvan we nu al weten dat ze te weinig inleggen. De overheid –tevens bedenker van de pensioenregels- is als werkgever een van de partijen die er het meest van profiteert. Zo worden de salariskosten van de overheid lager gehouden dan goed zou zijn.

Konden we niet voorzien dat we ouder zouden worden?
Ook een ander argument van RTL leidt tot vragen. ‘We hebben er geen rekening mee gehouden dat we ouder zouden worden’. Dat zou je kunnen zien als een grove vorm van nalatigheid. Dat we ouder zouden worden kon al lange tijd voorzien worden. Er waren dus kennelijk (politieke) redenen om dat te negeren. Is het dan redelijk dat de huidige gepensioneerden daarvan het slachtoffer worden?, zou je je kunnen afvragen.

Papieren werkelijkheid
Daarnaast worden vraagtekens gezet bij de rente die de overheid gebruikt om de inkomsten van pensioenfondsen te berekenen. Dat tarief is onrealistisch laag vinden steeds meer deskundigen en behoort ook tot de laagste van Europa. Zou in Nederland worden gerekend met een tarief dat in Europa gebruikelijk is, dan zouden de pensioenfondsen er in één klap beter voorstaan. De werkelijkheid van pensioenfondsen zoals die door de politiek wordt afgeschilder is dus een papieren werkelijkheid, een feit dat in de RTL-animatie niet wordt behandeld. RTL kijkt dus naar de pensioendiscussie vanuit een sterk door de overheid gekleurd perspectief, terwijl de redactie ook een andere invalshoek had kunnen kiezen.

Leeftijds-framing
Ander opmerkelijk beeld uit de video: het verhaal van RTL-Z wordt ondersteund met een animatie. In die animatie worden ouderen afgebeeld alsiemand met een rollator. Dus voor RTL zijn 65-plussers gemankeerde Nederlanders. Alle reden voor ouderenorganisaties om met de commerciële zender eens in gesprek te gaan over deze framing. Wie tot de groep behoort weet dat het anders zit: veel 65-plussers zijn tot op hoge leeftijd maatschappelijk actief en leveren daarmee economische waarde, die overigens niet als zodanig wordt erkend. De symboliek die RTL hanteert suggereert iets heel anders en draagt daarmee bij aan verkeerde beeldvorming.

Dit alles neemt niet weg dat het interessant is om kennis te nemen van de manier waarop de redactie naar de pensioendiscussie kijkt.

Naar de video