item webimage 20190302161259 fusie lastenverhoging

Gemeentelijke fusies worden vaak ‘verkocht’ onder het mom dat schaalvergroting tot efficiëntie leidt en dus lagere woonlasten voor de bewoners. In de praktijk blijken die beloftes niet uit te komen. Het tegendeel is waar; gemeentelijke herindeling leidt vaak tot hogere kosten.

Lasten stijgen behoorlijk
Dat zegt Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis in De Telegraaf van vrijdag 1 maart 2019.
Gemiddeld gaan de lasten na een gemeentelijke herindeling met 3,4% omhoog naar een gemiddelde van 774 euro per jaar. Soms stijgen de kosten met meer dan 10%, in een enkel geval zelfs ruim 20 procent. Ook voor de landelijke overheid blijken gemeentelijke herindelingen geen of nauwelijks een besparing op te leveren.

Artikel lezen? Ga naar: De Telegraaf