item webimage 20190302162302 concurrentie onnodig duur

Bij minister Hugo de Jonge (CDA) van Zorg groeit de twijfel over het effect van marktwerking in de zorg. Die marktwerking is doorgeschoten, zegt hij in het Algemeen Dagblad van vrijdag 1 maart 2019 en maakt de zorg niet goedkoper maar duurder.

Miljarden
In 2019 is voor zorg 85 miljard beschikbaar, 5 miljard meer dan in 2018. In deze kabinetsperiode komt daar nog eens 16,7 miljard bij.

Twijfel over marktwerking groeit
De twijfel over de marktwerking wordt bij de minister gevoed door persoonlijke ervaringen. Als hij ‘s morgens in Rotterdam langs seniorenflats rijdt, ziet hij daar auto’s staan van verschillende aanbieders van wijkverpleging. Die wirwar aan zorgaanbieders maakt het systeem niet goedkoper, zo denkt de vice-premier, maar gecompliceerd en daardoor duur.

Gezond verstand
‘Wij moeten terug naar het gezond verstand. Minder markt, meer samenwerking. Terug naar de menselijke maat’, aldus de minister. Volgens Hugo de Jonge ligt de oplossing mogelijk bij het inrichten van één team van wijkverpleegkundigen in een wijk. Bovendien wil hij af van vergoeding per uur. Nadeel van het nieuwe systeem dat de minister voor ogen heeft; de keuzevrijheid voor de klant neemt af. Maar de effectiviteit van de zorg neemt er door toe. De huidige marktwerking heeft ertoe geleid dat er meer oog is voor concurrentie dan voor samenwerking, zegt hij.

Andere wind
De opmerkingen van de minister worden gezien als opmerkelijk; het huidige kabinet lijkt daarmee terug te komen op zijn rotsvaste geloof in marktwerking.
Bij de VVD kunnen de ideeën van de minister voorlopig niet op veel sympathie rekenen, maar behalve kritiek uit deze hoek is er bij anderen ook bijval voor de vraagtekens die de vice-premier zet bij de werking van het huidige systeem.

Lees ook: VVD verbolgen over uitspraken minister De Jonge