item webimage 20190308185340 verkeerde aannames

In een artikel op de economenwebsite Me Judice rekenen pensioendeskundigen Bernard van Praag en Henk Hemmers af met een paar hardnekkige misverstanden rond het Nederlandse pensioenstelsel. Ze komen o.a. tot de volgende conclusies:

  • De heersende opvatting dat de jongere deelnemers door de doorsneepremiesystematiek meer betalen dan de ouderen voor dezelfde pensioenopbouw is niet waar. Het is juist omgekeerd.
  • De bewering dat de jongeren minder pensioen opbouwen dan de ouderen is onjuist. Het is juist omgekeerd. De hoogte van de pensioenuitkering neemt af bij toenemende leeftijd. Na een gelijke carrière blijkt het pensioen van een 84-jarige in 2017 bijna 50% lager te zijn dan het pensioen van een 66-jarige in 2017.
  • De bewering dat de ouderen de pensioenpot leeg eten is onjuist. Het is juist omgekeerd, de oudere gepensioneerden spekken, bij overlijden na 20 jaar uitkering, het pensioenfonds. Als een 84-jarige gepensioneerde, na 20 jaar pensioenuitkering in 2017 komt te overlijden dan laat hij (na 40 jaar opbouw) aan inleg (premie plus daarover gerealiseerd rendement) voor het pensioenfonds 16 jaren aan pensioenuitkering achter, ondanks 10 jaar aan indexatiekorting. Bij volledige indexatie zou hij 12,5 jaar aan pensioenuitkeringen achterlaten
    Hele artikel lezen?

Ga dan naar www.mejudice.nl