item webimage 20190308190629 het zuur voor nederlands gepensioneerden

Slecht nieuws voor wie hoopte dat de Europese Centrale Bank zou stoppen met het uitgeven van vrijwel gratis leningen aan overheden cq. banken. Op de valreep (hij vertrekt binnenkort als president van de bank) heeft de Italiaan Mario Draghi besloten het gratis-geld-loket voorlopig nog open te houden. Stoppen met het geven van goedkoop geld zou vooral Draghi’s landgenoten in de problemen brengen.

De Italiaanse overheidsschuld is zo hoog opgelopen dat het land in de problemen komt als die schuld opnieuw gefinancierd moet worden maar dan met leningen waarvoor wèl rente betaald moet worden. Zonder gratis geld van Europa zou ook de Italiaanse bankwereld instorten. Nadeel van dit gratis-geld-beleid: zo verspeelt de ECB bij voorbaat belangrijke instrumenten, die bij een volgende economische crisis hard nodig zijn.

Deze rekening wordt duur betaald
Zal mij een worst wezen hoe de financiële problemen van Italië worden opgelost, kunt u denken. Maar mede dankzij deze Europese monetaire financiering (laten draaien van de geldpersen) is de marktrente vrijwel nul. In Nederland moeten de pensioenfondsen volgens de regels van de Nederlandse overheid hun toekomstige verplichtingen berekenen aan de hand van die marktrente. Is die 0 dan maken de pensioenfondsen op papier nauwelijks rendement en moeten ze veel geld in kas houden om aan hun toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. In de praktijk betekent dit: geen mogelijkheid om te indexeren en een toenemende kans op het verlagen van de pensioenen.

Berekeningssystematiek is niet langer geloofwaardig
We schreven het al vaker: als berekeningssystematiek is dit een theoretische oefening. In werkelijkheid maken de pensioenfondsen voldoende rendement, zoveel dat ze gemakkelijk de pensioenen zouden kunnen verhogen. Minister Koolmees is van staal als het gaat om de door de Nederlandse overheid bedachte pensioenregels. Hij stelt ze niet ter discussie; ook al is deze systematiek nog nauwelijks te verdedigen en ook al betekent de koppeling aan de door de ECB mede beïnvloede marktrente dat Nederlandse gepensioneerden daarmee in feite de enorme schuld van de Italianen mee betalen.

Meer weten over de achtergronden van dit onderwerp, lees dan ook dit artikel in De Volkskrant.