item webimage 20190319194343 rutte lacht pensioenproblemen weg

Als problemen ingewikkeld worden, lacht premier Rutte ze weg. Dat is wat kritici over de minister-president vaak roepen.

Kent de premier de feiten?
Kent de premier de feiten of doet hij alsof; die vraag rijst bij het zien van deze video. Waarom goochelt het kabinet in de pensioendiscussie zo met cijfers. ‘Ik weet het wel’, antwoordt Rutte op een vraag van 50PLUS Tweede Kamerlid Van Rooijen, ‘maar ik zeg het niet’.
Martin van Rooijen sprak de minister-president aan op het feit dat het kabinet bij investeringen ten behoeve van het klimaat rekent met een rentevoet van 3%. Dat percentage wordt door de overheid kennelijk gezien als een redelijk en haalbaar tarief. Maar dan is het toch gek dat pensioenfondsen die op de markt de mogelijkheid hebben een veel hoger rendement te realiseren (en dat ook doen) door diezelfde overheid verplicht worden te rekenen met een veel lager rentepercentage.

 

Een wereld van verschil
Zal me een zorg wezen, zou de lezer van dit bericht kunnen denken. Maar rekenen met 1,5% of 3% bepaalt in de pensioendiscussie het verschil tussen wel indexeren of niet indexeren en zelfs mogelijk korten op de pensioenen. Met een rekenvoet van 3% is er géén pensioenprobleem, bij het rekenen met een lage rentevoet is er wél een probleem. Van Rooijen stelde er terecht een vraag over, maar liet zich ook te snel afwimpelen.
Welke diepere gedachtegang er schuil gaat achter deze rekenmethodiek zullen we niet weten; de premier bleef het antwoord schuldig en lachte zich een uitweg in een netelige discussie.

Gepensioneerden hebben geen reden om te lachen
In de praktijk valt er overigens niet zoveel te lachen. Door geen indexering toe te staan hebben gepensioneerden in de periode Rutte 10% ingeleverd. Laat je daar een rekensommetje op los dan is de gepensioneerden ruwweg zo’n 15 miljard door de neus geboord. Het geld is niet weg, het moest van het kabinet ‘veiligheidshalve’ in de pensioenreserve blijven. Maar wat in de reserve zit, komt niet in de huishoudportemonnee terecht. Intussen wordt de generatie die recht heeft op dit geld ouder en gaat langzaam verdwijnen. Rutte kan dan wel lachen, maar gepensioneerden met een aanvullend pensioen hebben daartoe geen enkele reden.

Video zien?