item webimage 20190324154127 verkiezingsuitslag pensioendiscussie

De verkiezingsuitslag heeft vanuit kabinetsperspectief geen of maar een beperkte invloed op de pensioendiscussie. Tot die conclusie komt de website Pensioenpro. Maar wie de verkiezingsuitslag bekijkt vanuit het belang van gepensioneerden zou mogelijk lichtpuntjes kunnen zien.

Hoe denken de winnende partijen?
Van de grote winnaar, Forum voor Democratie zal het kabinet het niet moeten hebben, aldus Pensioenpro, maar gepensioneerden misschien wel: deze partij keert zich tot nu toe tegen hervorming van het pensioenstelsel en steunde in januari het initiatiefvoorstel van Martin van Rooijen (50PLUS) om de rekenrente te verhogen, net als PVV, SP, 50PLUS en Denk.

Draagvlak
Voor politiek draagvlak moet het kabinet het hebben van GroenLinks, PvdA en SGP. GroenLinks was altijd voor hervorming van het pensioenstelsel, maar begon na de Kamerverkiezingen in 2017 te twijfelen. Voor Paul Smeulders, pensioenwoordvoerder van GroenLinks in de Tweede Kamer is het vooral belangrijk dat de fondsen niet hoeven te korten, zolang de onderhandelingen tussen de sociale partners lopen. Net als GroenLinks kijkt de PvdA bij de pensioenhervormingen goed naar de vakbeweging.