item webimage 20190404082702 ABP 30 miljoen

Het kabinet klaagt steen en been over de ‘slechte’ positie van de Nederlandse pensioenfondsen, waardoor een hervorming van het pensioenstelsel noodzakelijk is. Wie De Telegraaf leest ziet een mediaoffensief dat de geesten rijp maakt voor ingrijpende veranderingen met de dreiging van pensioenkortingen als doemscenario als het kabinet zijn zin niet krijgt.

Nep-probleem
Die kortingen zouden helemaal niet nodig zijn als het kabinet ten aanzien van de pensioenfondsen een meer realistische berekeningssystematiek zou kiezen. Overal in Europa worden de rendementen van pensioenfondsen hoger ingeschat dan in Nederland.

Bangmakerij
De verhalen van minister Koolmees, Klaas Knot van De Nederlandsche Bank en pensioendeskundigen als Hans van Meerten die dezer dagen in de krant te vinden zijn, spelen in op angstgevoelens van gepensioneerden. Dit in de hoop dat zo het overleg met de vakbeweging en werkgevers weer losgewrikt kan worden. Dat dit overleg snel op gang komt is natuurlijk aan te bevelen. En op sommige punten kan en moet het pensioenstelsel inderdaad verbeterd worden. Maar dat het kabinet zijn toevlucht neemt tot bangmakerij vinden we niet erg passen in deze tijd. Het is pure machtspolitiek.

Waar zijn de ABP-miljarden?
Als het gaat om de door het kabinet gesignaleerde belabberde situatie van de pensioenfondsen blijft steeds één onderwerp onbesproken: de manier waarop in de zeventiger en tachtiger jaren de toenmalige kabinetten (o.a. Lubbers) een forse greep deden in de kas van het ABP. De overheid gebruikte niet alleen ABP-geld om het overheidstekort te financieren, maar verlaagde ook de kostendekkende pensioenpremie van 20% naar 6% en ook die 6% premie werd niet uitgekeerd maar genoteerd als schuld aan het ABP, zodat de overheid ook dit geld kon gebruiken om over een langere periode overheidsambities te financieren.

Zo zit het in elkaar
Het geld werd nooit terugbetaald. Zonder die ingreep zou het ABP er nu stukken beter voorstaan. Dit is een onderwerp waarover in Den Haag en ook door het huidige bestuur van het ABP in alle talen wordt gezwegen. Maar niet door pensioendeskundige en voormalig topambtenaar Rob de Brouwer. In dit Youtube-interview met omroep Weltschmerz legt hij uit hoe de Nederlandse overheid zich miljoenen uit de portemonnee van ambtenaren toeëigende en dat geld nooit teruggaf.

Interview met Rob de Brouwer