item webimage 20190419173535 pensioenmiljoenen

Er zit nog geen vooruitgang in de discussie over de hervorming van het pensioenstelsel.
De vakbeweging blokkeert met de eis om de pensioenleeftijd te bevriezen op 66 jaar en 4 maanden het overleg.

Als de pensioenleeftijd niet mag stijgen met de levensverwachting kost dat volgens premier Rutte de samenleving miljarden aan extra AOW-uitkering, in ieder geval teveel om deze uitgaven te verantwoorden. Zolang de vakbeweging geen water bij de wijn doet, laat het kabinet de dreiging van korting op de pensioenen als een zwaard van Damocles boven de markt hangen.

Verdeeldheid
Deze inzet zorgt ook voor verdeeldheid op het seniorenfront. Seniorenorganisaties zoals KNVG en NVOG willen koste wat kost korting op de pensioenen voorkomen. De vakbeweging daarentegen zet hard in op het bevriezen van de pensioenleeftijd. Daarmee lijkt het belang van de huidige werkenden voor de vakbeweging zwaarder te wegen dan dat van de gepensioneerden.

Commissie Dijsselbloem
Intussen zijn de ogen gericht op een commissie onder leiding van Jeroen Dijsselbloem die zich gaat buigen over de manier waarop nu wordt berekend of pensioenfondsen aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen. Deze door de overheid omarmde rekensystematiek ligt al lange tijd onder vuur, omdat die volgens een toenemend aantal critici geen goed beeld geeft van de feitelijke gezondheid van pensioenfondsen. Wordt vastgehouden aan de huidige systematiek dan staat een aantal pensioenfondsen, bv in de metaalsector er slecht voor. Wordt gekeken naar de feitelijke rendementen die pensioenfondsen maken, dan ziet het er een stuk beter uit.

Durft de commissie de confrontatie met het kabinet aan?
Het is de vraag in welke mate Jeroen Dijsselbloem wil vasthouden aan de theoretische berekeningssytematiek van het kabinet, waarbij aangetekend moet worden dat die mede onder verantwoordelijkheid van zijn partij ooit is geĆÆntroduceerd. Slager Dijsselbloem wordt nu dus uitgedaagd om zijn eigen vlees te keuren. Tegelijk heeft hij met deze opdracht de sleutel in handen voor het loswrikken van het pensioenoverleg. Zijn commissie zou het kabinet kunnen adviseren om de rente (ufr) die nu wordt gehanteerd om de financiĆ«le positie van de pensioenfondsen te meten, iets te verhogen. Dat is geen onrealistisch idee. De commissie kan adviseren over te stappen op de Europese ufr-rente. Die is hoger dan de Nederlandse. Door de Europese berekeningssystematiek te omarmen in plaats van de Nederlandse, zouden veel pensioenfondsen er meteen een stuk beter voorstaan. Zo zou een doorstart van de pensioenonderhandelingen binnen bereik liggen. Houdt de commissie Dijsselbloem vast aan de Nederlandse rekenmethode dan zijn dit de 4 grote pensioenfondsen waar kortingen dreigen: ABP, PFZW, PME en PMT.

Ook werkgevers hebben zorgen over pensioenleeftijd
Als het gaat om zorgen over het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, krijgt de vakbeweging steun uit onverwachte hoek. Ook werkgevers staan niet te springen ouderen langer aan het werk te houden, zo blijkt uit een analyse van het pensioennetwerk Netspar. Werkgevers maken zich zorgen om de beperkte inzetbaarheid van werknemers met gezondheidsproblemen en ook zijn er zorgen over de vraag of werknemers hun werkzaamheden wel tot op de AOW-leeftijd lichamelijk kunnen volhouden.
De huidige oudere werknemers van 60 tot 65 delen de zorgen van de werkgevers. Veel oudere werknemers zouden graag op veel jongere leeftijd met pensioen willen gaan dan nu mogelijk is. Het gat tussen de gemiddelde gewenste pensioenleeftijd (63,4) en de verwachte pensioenleeftijd (65,7) is aanzienlijk.
ZZP-ers willen wel tot op hoge leeftijd doorwerken. 20% Van de ZZP-ers van 45 tot 65 jaar (in 2016) zegt te willen doorwerken tot na het 67ste levensjaar.

Hele onderzoek lezen?
Ga naar www.netspar.nl

Hoe staat uw pensioenfonds ervoor?
De NOS bracht in kaart hoe de pensioenfondsen in Nederland er voor staan. Let op: dit is dus op basis van de door de overheid gehanteerde berekeningssystematiek, waarvan een toenemend aantal deskundigen aangeeft dat die rekenmethode geen realistisch beeld schetst van de werkelijke positie van pensioenfondsen. Zou de Europese berekeningssystematiek worden gevolgd dan staan de meeste pensioenfondsen er een stuk florissanter voor.

Overzicht bekijken? Klik hier.