item webimage 20190426200334 op voet van oorlog

De seniorenorganisaties KNVG en NVOG hebben nu ook officieel het vertrouwen opgezegd in de onderhandelaars van het Pensioenakkoord. Ze doen dit in een brief aan minister Koolmees van sociale zaken en CNV en FNV. Daarmee is de breuk tussen de seniorenorganisaties en de vakbeweging een feit.

Vertrouwen in onderhandelaars is weg
‘Niet alleen het vertrouwern in de onderhandelaars is inmiddels weg, ook het vertrouwen in het mogelijke resultaat van de pensioenstelselvernieuwing is op een dieptepunt en het draagvlak voor een toekomstig pensioenakkoord is uiterst twijfelachtig’, zeggen KNVG-voorzitter Joep Schouten en NVOG-voorzitter Jaap van der Spek in hun brief aan de onderhandelaars. In een interview in De Telegraaf zegt Jaap van der Spek deze ochtend dat een pensioenakkoord niet op steun van zijn organisatie kan rekenen als daarin onvoldoende recht wordt gedaan aan de belangen van gepensioneerden.
De seniorenorganisaties KNVG en NVOG doen een ultieme poging om bij minister Koolmees aan te schuiven voor overleg over de herziening van het pensioenstelsel.

In radiospotjes op NPO 1, 4 en 5 vragen ze de leden om op mijnpensioenpetitie.nl een petitie te ondersteunen. ‘Vind je dat gepensioneerden moeten meebeslissen over hun eigen geld? Laat je dan horen en kom in actie’, zo luidt de oproep

4000 Steunbetuigingen voor petitie
De FNV slaat in antwoord hierop hard terug en raadt gepensioneerden af om de pensioenpetitie te ondersteunen. De inhoud van de petitie lijkt sympathiek, zegt Tuur Elzinga van de FNV, maar wie goed leest ziet dat de oproep zich richt tegen de eis van de vakbeweging om de AOW-leeftijd te bevriezen.
Elzinga, tevens namens de FNV pensioenonderhandelaar, roept senioren op de petitie niet te ondersteunen, omdat die de solidariteit zou ondermijnen. NVOG en KNVG op hun beurt verwijten de vakbeweging onvoldoende oog te hebben voor de belangen van gepensioneerden.

De FNV ziet niets in de wens van KNVG en NVOG om bij het overleg aan te schuiven omdat de seniorenorganisaties zich teveel op het eigen belang zouden richten. De petitie waarin gevraagd wordt gepensioneerden wèl bij het overleg te betrekken, is in korte tijd al door meer dan 4000 mensen ondertekend.

De Telegraaf: Gepensioneerden niet serieus genomen door vakbond

Hier vindt u de petitie: mijnpensioenpetitie.nl