item webimage 20190503170039 petitie pensioen

Zorg ervoor dat de meer dan 3 miljoen gepensioneerden in Nederland via hun organisaties rechtstreeks kunnen deelnemen aan de onderhandelingen die de minister van sociale zaken en werkgelegenheid en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel. En bevorder dat er op zo kort mogelijke termijn een pensioenakkoord tot stand komt waarmee de indexatie voor gepensioneerden en werkenden zoveel mogelijk wordt hersteld, onnodige kortingen op bestaande pensioenen worden voorkomen en er zo weer ruimte komt voor indexatie (verhoging) van pensioenen.

Dat vragen de seniorenorganisaties NVOG en KNVG in een petitie die aangeboden zal worden aan minister Koolmees van sociale zaken en de Tweede Kamer.

20.000 Keer ondertekend
De petitie is inmiddels bijna 20.000 keer ondertekend. Een mooi resultaat vinden de initiatiefnemers, maar nog maar een klein percentage van de ruim 3 miljoen gepensioneerden. Tekenen kan nog altijd.

Hier vindt u de petitie
Wilt u steun betuigen aan dit initiatief. Ga dan naar de volgende link en onderteken het verzoekschrift: https://mijnpensioenpetitie.nl