Het akkoord tussen een deel van de oppositie en de regeringscoalitie dat gisteren tot stand kwam, heeft in hoofdlijnen het volgende opgeleverd (groen is tamelijk gunstig; rood is minder gewenst; zwart is voorlopig geen oordeel):

 • AOW-leeftijd gaat beginnende 2013 met 1 maand per jaar omhoog;
 • De geplande permanente verlaging van de overdrachtsbelasting tot 2 procent wordt gehandhaafd;
 • De hypotheekrente aftrek wordt beperkt;
 • Hoge Btw-tarief gaat van 19 naar 21 procent;
 • Reiskostenforfait wordt verlaagd (vervalt in veel gevallen);
 • Lonen collectieve sector (zorg uitgezonderd) op nullijn; uitkeringen worden gespaard;
 • Loonbelasting (IB) gaat omlaag;
 • Belastingschijven worden eenmalig niet geïndexeerd;
 • Verhoging accijns alcohol, tabak en frisdrank;
 • Eigen risico in de zorg wordt verhoogd; hogere zorgtoeslag voor lagere inkomens;
 • Eerste halfjaar WW-uitkering voor rekening werkgever;
 • Bezuiniging op zorgkosten van 1 miljard, nader te bepalen;
 • Bezuinigingen op persoonsgebonden budget gaat niet door;
 • Bezuinigen op passend onderwijs gaat niet door;
 • Geen verdere bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking (blijft 0,7 procent van bbp);
 • Verhoging griffierechten gaat niet door;
 • Bouw wordt met 200 miljoen gestimuleerd;

Vergeleken met de eerdere versie moet dit worden gezien als een verbetering, maar het CPB moet nog narekenen of met dit pakket de norm van een begrotingstekort van maximaal 3 procent wordt gehaald.

Het gehele pakket is dus evenwichtiger, maar de bezuinigingen overheersen en de stimulerende maatregelen zijn nog steeds te mager. De door Brussel opgelegde norm vertraagt het herstel van de economie.