item webimage 20190425092125 CBR

 

Wie zijn rijbewijs op 75 jarige leeftijd of ouder wil verlengen moet aan het CBR een gezondheidsverklaring sturen. Er zijn veel klachten over de traagheid waarmee het CBR deze gezondheidsverklaringen nu verwerkt, waardoor grote achterstanden en een lange wachttijd zijn ontstaan.

Het CBR wil 75-plussers meer voorlichting geven over het verlengen van hun rijbewijs. Zoals eerder aangekondigd verbetert het CBR de voorlichting over dit onderwerp. Vanwege drukte bij het CBR sturen zij sinds kort mensen van 75 jaar en ouder, 5 maanden voordat hun rijbewijs afloopt, een bericht met het advies online een Gezondheidsverklaring in te vullen. In alle uitingen wordt verwezen naar http://www.cbr.nl/75plus, een internetpagina voor 75-plussers waar zij alle informatie over dit onderwerp kunnen vinden. Op die webpagina legt CBR met filmpjes stap voor stap uit wat iemand moet doen om zijn rijbewijs te verlengen.

Per computer
Het CBR wijst 75-plussers in een e-mail aan KNVG nadrukkelijk op de mogelijkheid om de gezondheidsverklaring digitaal aan te vragen. Dit komt de snelheid van verwerken ten goede aldus de afdeling voorlichting.

Hoe werkt het?
Wie ouder is dan 75 en zijn rijbewijs wil vernieuwen moet een rijbewijskeuring hebben door een arts. De gezondheidsverklaring moet 4 maanden voordat het rijbewijs verloopt toegestuurd worden aan het CBR, ook als er geen medische belemmeringen zijn. Zijn er mogelijk aandoeningen waarvoor een consult bij een medisch specialist nodig is of misschien een rijtest: begin dan 6 maanden voordat het rijbewijs verloopt.

Vragen over de voortgang van uw Gezondheidsverklaring?

Stuur een bericht via het CBR-contactformulier

De internetsite is hier te vinden