item webimage 20190512200050 pensioen aow

Maak met het kabinet eerst afspraken over hervorming van het pensioenstelsel, zodat korting op de pensioenen voorkomen kan worden en maak pas daarna de hoogte van de AOW-leeftijd tot onderwerp van discussie. Met deze oproep schaart Peter Borgdorff van het pensioenfonds Zorg & Welzijn zich in de pensioendiscussie aan de kant van de seniorenorganisaties KNVG en NVOG.

NVOG en KNVG: geen vertrouwen meer in onderhandelaarsBeide organisaties zegden deze maand het vertrouwen in de pensioenonderhandelaars van de vakbeweging op omdat die de hervorming van het pensioenstelsel en verlaging van de AOW-leeftijd muurvast aan elkaar koppelen, waardoor het pensioenoverleg is vastgelopen. De vakbeweging laat zich vooral leiden door het belang van de werkenden en zet zo de gepensioneerden opnieuw op achterstand, zo vinden KNVG en NVOGSluit rond de pensioenen gewoon een deal en regel het gedoe rond de AOW-leeftijf later maar, zo luidt de oproep van Borgdorff in De Telegraaf van zaterdag 11 mei 2019.Borgdorff denkt net als de seniorenorganisaties dat een oplossing in de pensioendiscussie gemakkelijker te realiseren is als beide onderwerpen niet aan elkaar worden vastgeklonken.

Kritiek getuigt van lef
Het interview met Borgdorff is opmerkelijk kritisch richting Nederlandse overheid. Pensioenbestuurders mengen zich in beperkte mate in de pensioendiscussie. Ze zijn huiverig voor confrontatie met het kabinet en toezichthouder De Nederlandsche Bank. Oppositie tegen de standpunten van DNB wordt door dit instituut niet erg op prijs gesteld. Pensioenbestuurders die de confrontatie aangaan lopen het risico in ongenade te vallen en dat kan vervelende consequenties hebben voor wie nog ambities heeft in de financiële wereld.
Ook al drukt Borgdorff zich in voorzichtige bewoordingen uit, zijn uitspraken zijn opmerkelijk. Geen Nederlander kan volgens Borgdorff nog volgen dat de pensioenfondsen bulken van het geld, maar dat desalniettemin de pensioenen al jarenlang niet worden verhoogd en zelfs kortingen dreigen. Dat is het gevolg van regels die door de Nederlandse overheid zijn bedacht, maar die eigenlijk nergens op slaan.

Nederlandsche Bank ziet spoken
De problemen rond het pensioen zijn volgens Borgdorff simpel op te lossen, bijvoorbeeld door niet de Nederlandse rekenrente te gebruiken om de dekkingsgraad vast te stellen, maar de Europese variant toe te passen. Daarmee zouden de pensioenfondsen er in één klap een stuk florisanter voorstaan.
Verder zouden pensioenfondsen af moeten zien van een gegarandeerde pensioenuitkering. Vervalt deze garantie dan hoeven pensioenfondsen niet de enorme geldbuffers aan te houden waartoe ze nu wel verplicht zijn en kan er eerder geïndexeerd worden. Daar staat tegenover dat bij tegenvallende economische ontwikkelingen ook eerder gekort kan worden. Maar minister Koolmees houdt tegen de zin van Borgdorff star vast aan de Nederlandse rekenrente. ‘Hoe kan het zijn dat heel Europa een geharmoniseerde rente hanteert en alleen Nederland het beter denkt te weten?’, vraagt hij zich af. Als je het De Nederlandsche Bank vraagt waarom dat zo is dan zeggen ze daar dat de rest van Europa het niet heeft begrepen. ‘Het voelt als een spookrijder die zegt: hoe zo een spookrijder, ik zie er wel honderd’.

Oplossing ligt binnen handbereik
Het hanteren van de huidige Nederlandse rekenrente of het toepassen van de Europese rekensystematiek vormt een wereld van verschil. Om te voorkomen dat pensioenen omlaag moeten is een dekkingsgraad van 104% vereist. Bij het pensioenfonds van Borgdorff is de dekkingsgraad 99,2%. Als de Europese rekenrente zou worden gehanteerdt zou dit de dekkingsgraad van het pensioenfonds Zorg & Welzijn met 7% vergroten en daarmee zou de dreiging van een pensioenkorting zijn afgewend. Een oplossing ligt binnen handbereik.

Hele artikel lezen?
Ga naar: www.telegraaf.nl

Pensioenpetitie bijna 30.000 keer ondertekend
Geen pensioenkorting, wel indexeren en betrek gepensioneerden bij het overleg over de pensioenhervorming. Dat staat in de pensioenpetitie die KNVG en NVOG binnenkort aan minister Koolmees en de Tweede Kamer zullen overhandigen.
De petitie is al bijna 30.000 keer ondertekend en kan nog steeds gesteund worden.

Ga daarvoor naar deze link: Petities.nl