item webimage 20190509212207 anwb automaatje

KNVG en NVOG zijn deelnemers in het Pact voor de ouderenzorg. Dit programma gericht op het verbeteren van het welzijn van de ouderen, kent een drietal programmaonderdelen:

  • Een tegen Eenzaamheid
  • Langer Thuis en
  • Thuis in het Verpleeghuis

Als actief deelnemer in het Pact hebben wij gezocht naar een landelijk initiatief waaraan wij als KNVG en NVOG ons steentje kunnen bijdragen. Dat is gelukt! Tijdens de themadag Zorg, Welzijn en Wonen op 27 maart 2019 in Arnhem hebben wij samenwerking met ANWB aangekondigd. Wij willen ons actief inzetten voor het vergroten van de bekendheid van het project ANWB AutoMaatje. De aanwezige lid organisaties ondersteunden ons initiatief van harte.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de downloads:

- brief aan de besturen van de lidverenigingen

- voorbeeldbrief voor lidverenigingen ten behoeve van hun achterban

- Handleiding coördinator 2019

- Handleiding management 2019

 

Downloads
2019.934 - Brief aan lidverenigingen - ANWB Automaatje.pdf
20190509 ANWB AutoMaatje voorzet voor de lidverenigingen.docx
11. Handleiding coordinator.2019.1.pdf
12. Handleiding management 2019.1.pdf