item webimage 20190516120143 hervorming pensioenstelsel

Europa is nogal gecharmeerd van de ‘vrije markt’ en bij een vrije markt hoort concurrentie. Dat tot nu toe het Nederlandse pensioenstelsel aan de tucht van die vrije markt is ontsnapt komt omdat het Europese Hof voor het Nederlandse pensioenstelsel een uitzondering heeft gemaakt.

Solidariteit belangrijker dan vrije keuze
Het Hof accepteert dat er in Nederland sprake is van een zekere pensioendwang, waarbij werknemers worden gedwongen hun pensioengeld te beleggen bij het pensioenfonds dat bij hun sector hoort. Die dwang staat haaks op het principe van de vrije keuze. Toch is het Europese Hof akkoord gegaan met een uitzonderingspositie voor het Nederlandse pensioensysteem omdat het is gebaseerd op een grote mate van solidariteit. De deelnemers (huidige en toekomstige pensioengerechtigden) zijn niet uitsluitend gefocust op het eigen belang, maar dragen ook elkaars risico. Het Europese Hof vindt die solidariteit belangrijker dan een vrije keuze.

Tucht van de vrije markt dreigt
De aanstaande hervorming van het pensioenstelsel zou aan die uitzonderingspositie wel eens een eind kunnen maken, zo waarschuwt het dagblad Trouw. Als het systeem veranderd wordt en er komen bijvoorbeeld persoonlijke pensioenpotjes verandert ook het solidariteitsprincipe en dat zou voor Europa een argument kunnen zijn om een eind te maken aan de uitzonderingspositie van Nederland. Wijzigingen in het systeem waarop minister Koolmees aanstuurt, kunnen dus het hele pensioenstelsel op hun kop zetten. Voor Europa zou het een argument kunnen zijn om de verplichte deelname te verbieden en zonder die verplichte deelname is het unieke Nederlandse pensioenstelsel niet meer zo uniek als het ooit was. Bovendien leidt dit tot de Europese bemoeienis die door zoveel pensioendeelnemers wordt gevreesd en door het kabinet wordt afgewezen.

Hele artikel lezen?
Ga dan naar: www.trouw.nl