item webimage 20190517163959 koopkracht kabinet

Van de door het kabinet met Prinsjesdag beloofde gemiddelde koopkrachtstijging van 1,6% blijft mogelijk maar een habbekrats over. Dat wordt duidelijk nu de mist rond de koopkrachtdiscussie langzaam begint op te trekken.

Kosten stijgen harder dan de lonen
Het kabinet heeft zich vergist in de mate waarin de lonen dit jaar stijgen. Die loonstijging valt ondanks een florissante economische ontwikkeling tegen. De aangekondigde prijsverhogingen (goeddeels door de overheid zelf veroorzaakt) gaan geheel volgens verwachting wèl door. Daardoor gebeurt wat kritische beschouwers van het kabinetsbeleid al vreesden: de beloofde koopkrachtverbetering lijkt te verdampen, hoewel nog niet duidelijk is in welke mate.