item webimage 20190517164640 welvaart oneerlijk verdeeld

Nederlanders met een lage opleiding profiteren minder van de economische welvaart dan hoger opgeleiden. Dat zeggen het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in hun ‘Verkenning Brede Welvaart’.

Werkelijkheid minder mooi dan de statistieken tonen
Kern van die verkenning: als gekeken wordt naar gemiddelde cijfers dan ziet het er met de welvaart in Nederland goed uit. Wie nauwkeuriger kijkt ziet grote verschillen tussen verschillende bevolkingsgroepen.
Het overkoepelende beeld is positief waar het gaat om de sociaal-maatschappelijke en economisch langjarige ontwikkelingen, zeggen de 3 planbureaus, maar er zijn ook negatieve ontwikkelingen en die doen zich vooral voor op het gebied van de leefomgeving.

Lager opgeleiden zijn de klos
De kosten van klimaatverandering, migratie, vergrijzing en robotisering en de kosten van hervormingen tijdens economische neergang of rond de energietransitie raken de kwetsbare groepen onevenredig hard, zo melden de planbureaus in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer.