item webimage 20190523203647 koppelen pensioenleeftijd

‘Een jaar ouder worden is gelijkgesteld aan een jaar langer doorwerken. Even oneerlijk als onwerkbaar’. Dat zegt André de Vos, hoofdredacteur van Pensioen Pro in een commentaar in de editie van mei 2019.

Kwaliteit van ouder worden verschilt per groep
Nederlanders worden wel ouder, maar hoe ze ouder worden verschilt per type bevolkingsgroep, want niet alle Nederlanders worden ouder in dezelfde mate van gezondheid. Voor iedereen de pensioenleeftijd op dezelfde manier laten stijgen slaat vanuit maatschappelijk perspectief nergens op. Het is paniekbeleid ingegeven door het besef dat de problemen met betrekking tot de gestegen levensverwachting te lang vooruit zijn geschoven, aldus Pensioen Pro. Nederlanders worden dan wel ouder, maar ze worden ouder met gezondheidsgebreken en dat beeld kan per bevolkingsgroep zo verschillen dat het niet logisch is om de pensioenleeftijd in het algemeen te laten stijgen.

Kabinet gaat uit van verkeerde aanname
Johan Mackenbach, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, heeft onderzoek gedaan naar de gevolgen van langer leven voor het pensioenstelsel. Mackenbach zegt in Pensioen Pro dat hij sceptisch is over een volledige koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting. ‘Je hebt een ziekte. Je gaat er niet meer aan dood, maar je hebt hem wel en je kunt niet meer werken, tenzij er aangepast werk kan worden gevonden. Maar dat gebeurt nu nog heel weinig. Voor mensen in zware beroepen wordt het nog moeilijker om hun pensioen te halen’. Het kabinet gaat er nu van uit dat de gezonde jaren gelijke tred houden met de levensverwachting, maar volgens Johan Mackenbach is dat niet aannemelijk.

Morbide en kortzichtig
‘Dat we nu hoopvol kijken naar de recente stagnatie in de stijging van de levensverwachting, omdat het goed is voor de dekkingsgraad, is niet alleen morbide, maar ook kortzichtig’, aldus de hoofdredacteur van Pensioen Pro