item webimage 20190528095010 huidige pensioenregels achterhaald

Gerard Riemen, de scheidend directeur van de Pensioenfederatie, heeft spijt van het door veel gepensioneerden en de seniorenorganisaties verfoeide Financieel Toetsingskader (FTK). Althans; zo zouden zijn woorden in het Algemeen Dagblad van zaterdag 25 mei 2019 uitgelegd kunnen worden. Hij schreef als ambtenaar het FTK dat nu al zo lange tijd zoveel gepensioneerden de das om doet.

Hadden we indertijd de lage rente van nu kunnen voorzien, dan hadden we heel andere pensioenregels bedacht, zegt Riemen. ‘We hebben ons destijds niet gerealiseerd dat de afhankelijkheid van de rente zo’n impact zou hebben. Niemand kon zich toen realiseren dat we zo lang met zo’n lage rente zouden zitten’, aldus de scheidende directeur.

Pensioenregels zijn achterhaald
Het FTK is het door de overheid omarmde stelsel van regels waaraan pensioenfondsen moeten voldoen. De rente speelt daarin een cruciale rol. Als die laag is, moeten pensioenfondsen veel geld vasthouden om aan toekomstige pensioenverplichtingen te voldoen en dat gaat ten koste van de huidige pensioenen. Die kunnen om die reden niet meegroeien met de prijsstijging. De rente is al jaren laag, mede als gevolg van beleid van de Europese Centrale Bank. Zou de Nederlandse overheid aan die marktrente niet zo’n overdreven waarde hebben toegekend, dan zou er met de pensioenen niets aan de hand zijn. Die zouden keurig geïndexeerd kunnen worden en in ieder geval niet –zoals nu voor een aantal pensioenfondsen dreigt- gekort hoeven worden. Pensioenfondsen beschikken namelijk over meer dan voldoende vermogen om aan hun verplichtingen te voldoen. De pensioenfondsen in Nederland doen het goed, geeft ook Gerard Riemen toe. Zijn opmerking staat haaks op het door de politiek gekoesterde frame, dat het pensioenstelsel op instorten staat.

Veel te negatief
Het beeld rond de pensioenen in de publiciteit is veel te negatief, zegt Riemen. Pensioenfondsen hadden aan het begin van de crisis 600 miljard euro vermogen, nu is dat al ruim 1400 miljard.

Hele artikel uit het AD lezen?
Ga dan naar: www.ad.nl