item webimage 20190604171725 bijpraten over armoede

Wie moet rondkomen van een AOW-uitkering kan zich bepaald niet wentelen in weelde. Ook Nederlanders met AOW en een klein pensioentje hebben moeite de eindjes aan elkaar te knopen. ‘Zij dragen hun lot vaak in stilte’. Dat was een van de opmerkingen die maandag 3 juni 2019 te horen waren tijdens een rondetafelbijeenkomst over armoede onder ouderen in de Tweede Kamer.
Aan dat gesprek werd behalve door de politieke partijen deelgenomen door KBO-Brabant, KBO-PCOB, FNV, Nibud, Gemeente Amsterdam en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ruim 20% maakt zich zorgen
Eenderde van alle gepensioneerden heeft moeite om rond te komen. 21 Procent maakt zich zorgen over zijn financiële situatie, zo blijkt uit cijfers van het Nibud.
Volgens Hans van Dijk, die het woord voerde namens KBO Brabant en zelf cliënt ondersteuner is in de Brabantse Gemert-Bakel wees erop dat huishoudens met alleen AOW maar net boven het bijstandsniveau leven en dat ruim 45.000 Ouderen met een onvolledige AOW-uitkering écht op bijstandsniveau leven.

Pensioen stijgt niet, maar de lasten wel
Volgens Kitty Jong van vakbond FNV leven 90-plussers relatief vaak in armoede omdat ze meestal geen pensioen hebben opgebouwd en als ze wel een klein pensioen hebben is daarvan de koopkracht gedaald omdat de pensioenen niet worden verhoogd, maar de lasten wel stijgen.
Ook ouderen van 55 tot 66 jaar die werkloos raken krijgen vaak met een armoedeval te maken, aldus Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hun vooruitzicht om weer aan werk te komen is slecht, zo zei hij.