item webimage 20190604172646 vakbeweging pensioendiscussie

Volgens De Telegraaf komt een pensioenakkoord nu snel dichterbij, maar Telegraafcolumnist Martin Visser twijfelt of het een goed akkoord zal zijn.

Aandacht gericht op AOW-leeftijd
Het valt Visser op dat de focus sterk is komen liggen op verlaging van de AOW-leeftijd en dat de pensioenhervorming op de achtergrond is geraakt. Dit ook tot ergernis van de ouderenorganisaties KNVG en NVOG die de minister en de Tweede Kamer deze week een door ruim 45.000 mensen ondertekende petitie hebben aangeboden, waarin wordt gevraagd kortingen op de pensioenen te voorkomen en de indexering te herstellen. Bovendien waarschuwen de organisaties ervoor dat een pensioenakkoord dat tot stand komt zonder daar de ouderen bij te betrekken niet op maatschappelijk draagvlak kan rekenen.
Met de koerswending laat de FNV gepensioneerden in de kou staan, vinden de ouderenorganisaties.

Er komt misschien een slecht akkoord
Volgens Visser willen vakbeweging en minister Koolmees zo graag een akkoord dat die wens wel eens ten koste zou kunnen gaan van de effectiviteit van de pensioenhervorming. De vakbeweging heeft de achterban opgepookt met de AOW-leeftijd en een discussie over zware beroepen, maar in de visie van De Telegraaf zijn het bijzaken. ‘Daarmee gaat de FNV voorbij aan de essentie van de pensioenhervorming’, vindt Martin Visser.

Geen persoonlijke potjes
Volgens de inschatting van Visser zijn de door het kabinet bepleite persoonlijke pensioenpotjes van de baan, maar wordt het pensioenstelsel wel eerlijker in de lastenverdeling tussen jongeren en ouderen. Dit zal grote financiële consequenties hebben, vooral voor de 40-ers die hiermee een pensioengat krijgen van naar schatting 10%. Wat daarvan precies de consequentie zal zijn en hoe dit gecompenseerd moet worden, is nog steeds niet bekend.

Twijfel over stabiliteit
Vakbeweging en kabinet zullen het vermoedelijk eens worden over het feit dat het nieuwe pensioenstelsel geen garantie meer zal geven op een vaste uitkering. De uitkering wordt afhankelijk van de economische ontwikkeling: is die goed dan kan er meer pensioen worden betaald, valt die tegen dan kan er eerder gekort worden. Zo moet er een meer stabiel pensioensysteem ontstaan, maar Martin Visser zegt te twijfelen of het pensioenstelsel na het doorvoeren van deze aanpassing inderdaad stabieler zal zijn.