item webimage 20190608105503 nw pensioenakkoord

De volgende punten zijn afgesproken:

 • AOW-leeftijd wordt vanaf 2020 voor twee jaar bevroren
 • De leeftijd gaat daarna omhoog naar 67 in 2024 en niet in 2021 zoals oorspronkelijk het plan was
 • In de jaren na 2024 zal de de pensioenleeftijd met 8 maanden worden verhoogd voor elk jaar stijging van de levensverwachting.
 • Mensen met een zwaar beroep kunnen drie jaar eerder stoppen met werken
 • Voor mensen met een bruto inkomen tot 19.000 euro per jaar hoeven werkgevers niet langer een boete te betalen
 • ZZP-ers moeten verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, tenzij ze kunnen aantonen voldoende vermogen te hebben om ziekte en arbeidsongeschiktheid zelf op te vangen
 • Er komt voor ZZP-ers geen verplicht pensioen
 • Voor nieuwe contracten komen er twee varianten waaruit pensioenfondsen kunnen kiezen
 • De doorsneesystematiek wordt afgeschaft
 • Groepen werknemers die daarvan nadeel ondervinden worden gecompenseerd
 • De financiĆ«le oplossing daarvoor moet binnen de pensioenfondsen gevonden worde
 • Veel regelingen met betrekking tot het pensioen moeten de komende tijd nog verder worden uitgewerkt