item webimage 20190608191151 overheidspers te weinig pensioenpremie

n het nieuwe pensioencontract zal de premie flink omhoog moeten of de opbouw omlaag, schrijft De Telegraaf.
Vooral werkenden die zijn aangesloten bij de grote pensioenfondsen betalen te weinig premie. Het geldt o.a. voor het ABP, het pensioenfonds van de ambtenaren. Voor elke 100 euro aan pensioenopbouw leggen de deelnemers slechts 78 euro aan premie in. Het tekort wordt opgehoest uit het rendement dat dit pensioenfonds maakt.

Er vloeit nu geld van gepensioneerden naar werkenden
In het nieuwe contract wordt dat straks niet meer toegestaan volgens De Telegraaf. Het betekent dat het overheidspersoneel meer premie moet gaan betalen of genoegen moet nemen met een lager pensioen. Zolang de verhoudingen zo scheef zijn als nu, zijn het de gepensioneerden die opdraaien voor de te lage premie van de werkenden.

Telegraaf-artikel lezen?
Ga naar: www.telefgraaf.nl