item webimage 20190608191939 pensioenakkoord bedoelingen zijn goed

Het plan om in het vervolg alleen nog te korten op pensioenen als de dekkingsgraad van een pensioenfonds onder de 100% duikt (nu nog ruim 104%) is een stap in de goede richting, maar nog lang niet voldoende. Dat zeggen de ouderenorganisaties KNVG en NVOG in een brief aan minister Koolmees van sociale zaken.

Huidige rekensystematiek moet van tafel
Zolang de steeds wisselende marktrente gebruikt blijft worden voor de berekening van de dekkingsgraad van pensioenfondsen blijft het systeem instabiel. Beide organisaties pleiten voor het vervangen van de wisselende marktrente door een vast rentepercentage. Pas dan wordt de stabiliteit van het pensioenstelsel echt vergroot, zeggen de voorzitters Joep Schouten en Jaap van der Spek. Ze twijfelen of de ambities die nu zijn geformuleerd ook echt waargemaakt kunnen worden zonder de huidige rekensystematiek ter discussie te stellen.

Indexering
Als het gaat om herstel van indexering zijn beide organisaties positiever. Het nieuwe pensioenstelsel met twee basis contractvormen, waarin de zekerheidseis wordt losgelaten, lijkt op papier voldoende keuzemogelijkheden en waarborgen te bieden om een goed geïndexeerd pensioen op te bouwen. Of indexatie ook echt mogelijk is zal afhangen van een verdere uitwerking van de regels. Aan de goede bedoelingen van de onderhandelaars wordt door de ouderenorganisaties niet getwijfeld, maar die twijfel bestaat wel ten aanzien van de vraag of alle voornemens ook waargemaakt kunnen worden.

Ouderen willen meepraten
Beide voorzitters eindigen hun brief aan de minister positief; ‘Wij zijn verheugd dat er nu een principeakkoord ligt dat in grote lijnen aandacht heeft voor de punten die we al enige jaren bepleiten’. Ze herhalen hun verzoek om de 3 miljoen gepensioneerden bij de verdere uitwerking een stem te geven door KNVG en NVOG aan de onderhandelingstafel uit te nodigen. Hoewel de minister herhaaldelijk heeft toegezegd de gepensioneerden meer bij het overleg te betrekken, is dat tot nu toe niet gebeurd.