item webimage 20190610205925 ommezwaai partijen

Het nieuwe pensioenakkoord werd mogelijk omdat zowel premier Rutte (VVD), als PvdA, Groen Links , CDA en D66 op pensioengebied een behoorlijke draai maakten.
Na een reeks ingrepen kwam de AOW-leeftijd in dit principeakkoord op de huidige 66 jaar en vier maanden, doorstijgend tot 70 jaar over drie decennia. Deze stijging wordt in het pensioenakkoord eerst bevroren en zal daarna vertraagd worden doorgevoerd, d.w.z. voor elk jaar levensverwachting zal de pensioenleeftijd 8 maanden stijgen. Daarmee wordt de 1 op 1 koppeling die door de grote partijen eerst fanatiek werd verdedigd, bij nader inzien losgelaten.

Veranderlijk als het weer
In Nederland is politiek gezien niets veranderlijker dan het klimaat rond de pensioengerechtigde leeftijd. De Volkskrant vraagt zich (8 juni 2019) dan ook af, hoelang de nieuwe visie op verhoging van de AOW leeftijd zal beklijven en neemt daarbij de volgende feiten in ogenschouw:

  • Premier Mark Rutte stelt zich nu achter dit akkoord, maar in het verleden vond Rutte koppeling van de AOW aan de levensverwachting nog het toppunt van verantwoordelijkheid.
  • De premier zegt over de wijziging van zijn standpunt dat hij de 1 op 1-koppeling bij nader inzien toch irreëel vond.
  • ‘We moeten echt herkennen dat het hysterisch was’, aldus de premier nu. 

In 2012 werd een lenteakkoord gesloten waarin VVD, CDA, D66, de Christenunie alle de hoogte van de AOW nog met overtuiging 1 op 1 koppelden aan het stijgen van de levensverwachting. Nu juichen PvdA, Groen Links, CDA en D66 de ontkoppeling toe, een flinke ommezwaai dus.De SP was volgens De Volkskrant de enige partij die in het verkiezingsprogramma van 2017 aangaf de koppeling van de AOW aan de levensverwachting te willen loslaten.