item webimage 20190617193621 pensioenakkoord

Iedereen feliciteerde dit weekend iedereen met het feit dat 75 procent van de FNV-ers het principeakkoord rond de pensioenen heeft goedgekeurd. Premier Rutte bracht zijn gelukwensen over aan de vakbeweging omdat in zijn ogen het gezonde verstand heeft gezegevierd. Vanuit de politiek waren er felicitaties voor minister Koolmees voor zijn poldersucces.

FNV verdeeld
Minder blij was de FNV-achterban in de sectoren vervoer en de haven want daar voelen ze zich bekocht. Ze wilden een lagere pensioenleeftijd, maar die gaat na een korte periode van bevriezing toch stijgen, zij het meer geleidelijk. Het is een minder mooi resultaat dan waarop men had gehoopt en het zal voor de vakbond nog een hele tour zijn om dat ongenoegen in de vervolgbesprekingen weg te onderhandelen.

Netto resultaat
Wat is er rond de pensioenen nou eigenlijk bereikt waarover de vakbeweging of de politiek tevreden kunnen zijn, behoudens een succesje rond de zware beroepen?
Goedbeschouwd nog niets. Er ligt een principe-akkoord. Dat is bedoeld om stabiliteit in het pensioenstelsel te brengen. In gewoon Nederlands: gepensioneerden willen de zekerheid dat er de komende tijd op hun uitkering niet wordt gekort en ook dat de pensioenen eindelijk weer eens meestijgen met de prijzen. Maar dat is in dit akkoord nog geenszins gegarandeerd. De manier waarop dit doel bereikt moet worden staat helemaal open. Bij de vervolgbesprekingen kan dit nog mislopen.

Geven en meteen weer nemen
Minister Koolmees bracht een stabieler stelsel iets dichter bij door toe te staan dat pensioenfondsen pas hoeven te korten als hun dekkingsgraad onder de 100 procent daalt. Vóór de onderhandelingen lag die grens op 104,5 procent. De inkt was nog niet droog of de Commissie Dijsselbloem en DNB verpestten het feest door de rekenrente-regels strenger te maken. Dat is het systeem waarmee pensioenfondsen hun dekkingsgraad moeten berekenen. Steeds meer deskundigen pleitten er de afgelopen maanden voor om de stabiliteit van het stelsel te vergroten door voortaan te werken met een vaste rekenrente maar minister Koolmees besloot op advies van Dijsselbloem de rekenrente nog strakker te koppelen aan de zeer lage marktrente. Dat is een verslechtering vergeleken met de situatie vóór de onderhandelingen. Wat minister Koolmees de gepensioneerden vorige week gaf, pakten Dijsselbloem en DNB dezelfde week weer af.

Vakbeweging moet nog aan het werk
De FNV was niet erg geamuseerd, maar stelde de achterban gerust met de toezegging dat dit nadeel bij de vervolgonderhandelingen gecompenseerd zal worden. Er ligt dus nu een principe-akkoord maar zonder de resultaten van het vervolg te kennen stelt dat nog niet zoveel voor. Dat is waarschijnlijk de reden dat er dit weekend wel felicitaties over en weer gingen in politieke kring, maar dat bij de FNV de kurk niet van de champagnefles ging. Ook de achterban van het CNV ging dit weekend akkoord met het onderhandelingsresultaat. Eén vakbond, namelijk VCP, zal zich komende week nog uitspreken. Daarna begint het echte onderhandelingswerk.