20190624202924 advies commissie Dijsselbloem niet interessant

In de week na het bereiken van het principe-akkoord rond de pensioenen, maar nog voordat FNV-leden daarover in een referendum een uitspraak konden doen, legde Jeroen Dijsselbloem van de gelijknamige Commissie een tijdbom onder het akkoord met het advies om gezien de lage marktrente de buffers van de pensioenfondsen nog verder te verhogen. Geld dat in de pot moet blijven kan niet worden uitgekeerd aan gepensioneerden en zo lijkt het aanpassen van de pensioenen aan de gestegen prijzen verder weg dan ooit. Het was een verplicht advies, waarvan minister Koolmees liet weten het te zullen opvolgen.

 

De doelen zijn heilig
Met dit advies van Dijsselbloem lijkt indexatie van de pensioenen verder weg dan ooit en komen kortingen weer dichter bij. Haalt het advies van de Commissie Dijsselbloem het resultaat van de onderhandelingen nu wel of niet onderuit? Een antwoord daarop geeft FNV-onderhandelaar Tuur Elzinga in de uitzending van Jeroen Pauw van 13 juni 2019.

Hij is daarover ondubbelzinnig: de FNV gaat voor resultaat (wel indexeren, niet korten) en het advies van de Commissie Dijsselbloem doet daaraan niet af, zegt hij. Het advies is daarmee volgens Elzinga irrelevant. Bij de uitwerking van het akkoord zal de FNV daaraan vasthouden: aanpassen van de pensioenen aan de prijsstijging en het voorkomen van kortingen zijn en blijven de inzet.

De leden van de FNV lieten zich overigens door de Commissie Dijsselbloem niet van de wijs brengen. Ze stemden met een grote meerderheid voor het principe akkoord, hoewel er ten aanzien van de pensioenen nog zoveel onderwerpen uitonderhandeld moeten worden dat van een echt akkoord nauwelijks sprake is.

Klik hier voor de uitzending van Pauw.