item webimage 20190625202704 PvdA en Groen Links af van huidige rekenrente

PvdA en Groen Links zijn bereid de hoogte van de rekenrente ter discussie te stellen als dat nodig is om de doelen uit het pensioenakkoord te halen. Dat zeiden de woordvoerders van deze partijen in het debat in de Tweede Kamer over het pensioenakkoord.

De rekenrente is het systeem, waarmee de dekkingsgraad van de pensioenfondsen wordt berekend. Bij een lage rente (zoals nu het geval is) zijn pensioenfondsen verplicht veel geld in kas te houden voor het nakomen van toekomstige aanspraken en dit betekent dat er geen geld is om te indexeren en pensioenen mogelijk zelfs gekort moeten worden. Het pensioenakkoord dat vakbeweging, werkgevers en de minister sloten is bedoeld om dit te voorkomen, maar zolang de rekenrente de basis blijft voor alle berekeningen zal het niet lukken om het pensioen weer waardevast te maken, denken veel deskundigen.

Halen van de doelen is belangrijk
Het halen van de doelen van het pensioenakkoord (wel indexeren, niet korten en een eerlijke jong/oud-verdeling) is belangrijker dan de heilige graal van de rekenrente. Minister Koolmees wilde dit door velen verfoeide rekenmodel tot nu toe niet ter discussie stellen, maar zal wel naar PvdA en Groen Links moeten luisteren omdat hij deze partijen nodig heeft om een meerderheid te krijgen voor het pensioenakkoord. In het debat wilde de minister nog niet toezeggen dat hij bereid is de rekenrente ter discussie te stellen. De wet biedt hem daartoe wel de mogelijkheden als hij dit zou willen

Omtzigt: rekenrente is niet houdbaar
Ook het CDA Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt zet vraagtekens bij de rekenrente. Het is niet mogelijk het pensioenstelsel te wapenen tegen de gevolgen van lage rente, stelt hij. ‘We kunnen hervormen wat we willen, maar dan hebben we een totale erosie van de waarde van het pensioen’.
Ook minister Koolmees geeft toe dat er grote problemen ontstaan als de rente lange tijd op 0 procent blijft staan, zoals nu het geval is. Dat de rente zo laag is komt o.a. door het beleid van de ECB, aldus Omtzigt.

Theoretisch rekenmodel achterhaald
Dat pensioenfondsen volgens de rekensystematiek van het kabinet 0 procent rente maken op hun vermogen klinkt dramatisch, maar het is een theoretisch model. In werkelijkheid maken de meeste pensioenfondsen veel meer rendement, omdat ze ook beleggen in aandelen. Met de 0-procent systematiek vaart de Nederlandse overheid een overdreven veilige koers die er de afgelopen jaren toe heeft geleid dat de reserves van veel pensioenfondsen zijn gestegen, maar gepensioneerden al lange tijd geen compensatie meer hebben gekregen voor gestegen prijzen.